G-1DJPN BYF3S

โรงเรียนมัธยม เซนต์ฟรานซิส เมโธดิสท์ St Francis Methodist Singapore School ที่สิงคโปร์

Last updated: 10 ส.ค. 2565  |  2459 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โรงเรียนมัธยม เซนต์ฟรานซิส เมโธดิสท์  St Francis Methodist Singapore School ที่สิงคโปร์

 โรงเรียนมัธยมสิงคโปร์ เซนต์ฟรานซิส เมโธดิสท์ St Francis Methodist 

 
เเนะนำโรงเรียนมัธยม เซนต์ฟรานซิส เมโธดิสท์
  
โรงเรียนมัธยม เซนต์ฟรานซิส เมโธดิสท์
โรงเรียน เซนต์ฟรานซิส  เมโธดิสท์  เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำในสิงคโปร์ ได้รับรองคุณภาพการเรียนการสอนจากรัฐบาล และได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากผู้ปกครองทั้งชาวสิงคโปร์ และชาวต่างชาติ บุคคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพสูง ในสัดส่วนที่เหมาะสม สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง  

โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถม 1-6 มัธยมต้นจนถึงมัธยมปลาย ในระบบนานาชาติที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายตามพื้นฐานของนักเรียน

เปิดสอนการเรียนระบบสิงคโปร์เเคมบริดจ์ Primary, Singapore Cambridge O’Level, IGCSE , ระบบออสเตรเลีย AUSMAT และ อื่นๆ 

  
โรงเรียนมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติเพื่อช่วยในการปรับตัวให้เข้ากับการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษในโรงเรียนและการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปในอนาคต โรงเรียนมีความยินดีต้อนรับนักเรียนต่างชาติเพื่อเสริมสร้างชุมชนของโรงเรียนของเราให้มีความหลากหลาย ให้มีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการให้เเก่นักเรียนของเรา   

วิสัยทัศน์ของเรา
โรงเรียน เซนต์ฟรานซิส เมโธดิสท์ เป็นชุมชนการเรียนรู้ จากพระวจนะของพระเจ้าเพื่อชีวิตสร้างแรงบันดาลใจที่จะดีที่สุด เราตระหนักและเคารพเอกลักษณ์ของนักเรียนทุกคน ภารกิจของเราเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อม สำหรับนักเรียนในการศึกษาที่เหมาะสมและเพื่อให้พวกเขามีทักษะที่จำเป็นและความแข็งเเกร่งเเละสามารถประสบความสำเร็จในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้

ปรัชญาการศึกษา
นักเรียนของเราเรียนรู้และได้รับประโยชน์จากทางวิชาการที่เข้มข้น จากโครงการต่างๆ กิจกรรม การออกกำลังกายและการกีฬาและการเพิ่มคุณค่าและการแสดงภาพโครงการศิลปะ

ที่ตั้งของโรงเรียนเเละการเดินทาง

 โรงเรียน เซนต์ฟรานซิส  เมโธดิสท์ ตั้งอยู่บนถนน Upper Bukit Timah ย่านพื้นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย ท่ามกลางต้นไม้เขียวขจีและเงียบสงบโดยรอบ 

ด้วยการเดินทางที่สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน  Hill View ที่ตั้งอยู่ติดกับโรงเรียนของเราจึงสามารถเดินทางได้สะดวกอีกทั้งยังสามารถเดินทางเข้าใจกลางเมืองสิงคโปร์เพียง 20 นาที 

หลักสูตรที่เปิดสอน


·        Certificate in English Immersion Program
·        ระดับประถม Singapore Cambridge Primary 1- 6 (เปิดรับจาก Mar 2019 เป็นต้นไป) รับอายุที่ 6-12 ปี
·        ระดับมัธยมต้น Singapore Cambridge Lower Secondary 1-2 หรือ Year 7-8
·        ระดับมัธยมปลาย Prep Course for Singapore-Cambridge GCE O Level Secondary 3-4 หรือ Year 9-10
·        ระดับมัธยมปลาย Cambridge International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) Year 9 &10
·        ระดับมัธยมปลาย AUSMAT- Upper Secondary Australian Matriculation Program Year 9-10
·        ระดับมัธยมปลาย WACE - Prep Course for Western Australian Certificate of Education Year 11-12
·        ระดับมัธยมปลาย International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) Year 11 - 12

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ English Immersion Programme (EIP 1-3)
นอกเหนือจากการเรียนภาษาอังกฤษแล้วยังสามารถได้เรียนวิชาการเสริมได้บ้างขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางด้านภาษาของนักเรียน
-หลักสูตรภาษานี้จะต้องมีการทดสอบวัดระดับทางภาษาก่อนเข้าเรียนด้วย
-ไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อน
-เรียนภาษาอังกฤษระยะยาว จุดประสงค์เพื่อต้องการเรียนต่อในหลักสูตรมัธยม ระยะเวลาในการเรียนขึ้นอยู่กับพื้นฐานของภาษาทางโรงเรียนจะกำหนดอีกครั้งว่าจะต้องเรียนระยะเวลานานแค่ไหนจากการสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษ


เเผนภูมิของหลักสูตรที่เปิดสอน


ภาคการศึกษา


  • เรียนภาษาอังกฤษ สามารถเริ่มได้ตามเทอมการศึกษา ไม่จำกัดระยะเวลาและไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อน
  • หลักสูตรมัธยม สามารถเริ่มเรียนได้ใน เดือนมกราคม และ มิถุนายนของทุกปี นักเรียนที่ต้องการเรียนในระดับมัธยมศึกษานี้จะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับที่ดีพอสมควรและต้องสอบผ่านวิชาเลข อังกฤษ ทดสอบความถนัด และผ่านการสัมภาษณ์ 

ที่พักของนักเรียน


บริการจัดหาที่พักเเบบโฮมสเตย์สำหรับนักเรียนที่สิงคโปร์ 
นักเรียนสามารถเลือกที่พักแบบโฮสเทลหรือ อพาร์ตเมนต์ในสิงคโปร์ ให้เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณ สามารถเลือกห้องพักเดียวหรือแชร์ร่วมกับเพื่อน อาจเป็นห้องคู่ ห้อง 3 คนหรือ ห้องแบบ 4 คนก็ได้ ค่าที่พักประมาณ SGD 600- SGD 1,500/ เดือน

ข้อกำหนดในการสมัครเรียน

1.    ผู้สมัครต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ สามารถสอบที่ไทย หรือเดินทางไปยังสิงคโปร์เพื่อทำการสอบที่โรงเรียนได้ 
2.   อาจมีการสัมภาษณ์นักเรียนร่วมด้วยเป็นภาษาอังกฤษ  

**กรุณาส่งใบสมัครเรียนอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้า เพื่อจองวันสอบและเตรียมตัวในการเดินทาง เมื่อผ่านการทดสอบแล้วและต้องรอผลอนุมัติจากทางโรงเรียนว่านักเรียนสามารถผ่านคุณสมบัติในการเข้าหรือไม่ หากว่าได้รับการตอบรับเข้าเรียนแล้ว ผู้ปกครองจะต้องชำระค่ามัดจำหลักสูตรและตัดสินใจตอบรับภายในระยะเวลาที่กำหนด**

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน


1.    ใบสมัครเรียนที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว

2.    ค่าสมัครสอบ 
3.    สำเนาพาสปอร์ตของนักเรียน
4.    Transcript ของ 3 ปีย้อนหลัง + เทอมล่าสุด (ฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
5.    หนังสือรับรองจากโรงเรียนเพื่อยืนยันการจบชั้นเรียนล่าสุด

เอกสารในการทำวีซ่านักเรียน
6.    สูติบัตรต้นฉบับ+แปลเป็นภาษาอังกฤษ (English translated birth certificate) 
7.    รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ (พื้นหลังสีขาว ขนาด Passport-sized)
8.    สำเนาพาสปอร์ตของคุบิดาเเละมารดา
9.    ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (ฉบับแปลภาษาอังกฤษ)   

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้