วิทยาลัยเเละมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์

ที่สิงคโปร์มีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโทหลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรภาษาอังกฤษและอื่นๆหลายเเห่ง รวมถึงมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศที่มีวิทยาเขต เปิดสอนที่สิงคโปร์ ที่นักศึกษาต่างชาติให้ความนิยมเท่ากับมหาวิทยาลัยของรัฐบาล เมื่อเรียนจบแล้ว จะได้วุฒิระดับปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาที่สิงคโปร์ อีกทั้งยังได้วุฒิของมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรอีกด้วย  

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท และหลักสูตรเฉพาะทางหลายแขนง วิทยาลัย MDIS - Management Development Institute of Singapore (MDIS) ที่สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์  เรียนภาษาอังกฤษ เรียนปริญญาตรี ที่สิงคโปร์ใช้เวลาเพียง 2 ปี / ปริญญาโท 1 ปี

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท และหลักสูตรเฉพาะทางหลายแขนง สถาบัน Kaplan Higher Education สิงคโปร์ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนปริญญาตรี ที่สิงคโปร์ใช้เวลาเพียง 2 ปี / ปริญญาโท 1 ปี

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท และหลักสูตรเฉพาะทางหลายแขนง มหาวิทยาลัย Curtin University Singapore Campus และ ศูนย์ภาษา NAVITAS English

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท และหลักสูตรเฉพาะทางหลายแขนง สถาบัน LSBF London School of Business & Finance

เรียนต่อสิงคโปร์ สถาบัน SSTC Institute สถาบันสอนภาษา หลักสูตรเตรียมความพร้อมเตรียมเข้าโรงเรียนรัฐบาล AEIS หลักสูตรมัธยม O' Level, A Level เเละอื่นๆ เรียนต่อสิงคโปร์

สถาบัน Dimensions International College เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรเตรียมความพร้อมเตรียมเข้าโรงเรียนรัฐบาล AEIS หลักสูตรมัธยมศึกษา IGCSE Sec 1-4, O' Level, A Level หลักสูตร Diploma ปริญญาตรี ปริญญาโท เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์

Powered by MakeWebEasy.com