G-1DJPN BYF3S

TMC Academy ประเทศสิงคโปร์

Last updated: 21 ก.ย. 2566  |  1820 จำนวนผู้เข้าชม  | 

TMC Academy ประเทศสิงคโปร์

วิทยาลัย TMC Academy สิงคโปร์

เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา เตรียมสอบ AEIS ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท และหลักสูตรเฉพาะทางหลากหลายสาขา

 

เเนะนำสถาบัน

TMC Academy เรียนต่อสิงคโปร์ 
มีประสบการณ์ด้านการศึกษามากกว่า 30 ปี เป็นสถาบันการศึกษาตั้งแต่ปี 1981 เป็น 1 ใน 6 สถาบันการศึกษาเอกชน (PEI) แห่งแรกที่ได้รับรางวัล EduTrust Certification 4 ปีอันทรงเกียรติจากคณะกรรมการเพื่อการศึกษาเอกชน (CPE) ของสิงคโปร์ในปี 2010
 
สถาบันได้ทบทวนหลักสูตรของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งของเรากับสมาคมและองค์กรอุตสาหกรรมช่วยให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้และสร้างเครือข่ายมากมาย สิ่งนี้นำการเรียนรู้นอกห้องเรียนและปลูกฝังทักษะในโลกแห่งความเป็นจริงให้กับนักเรียนของเรา

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสในการเปลี่ยนอาชีพ เราเสนอคุณวุฒิวิชาชีพและหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอีกด้วย เมื่อพูดถึงสวัสดิการของนักเรียน ทีมงานบริการนักเรียนที่ทุ่มเทของเราจะดูแลนักเรียนของเราเป็นอย่างดี โดยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับพวกเขาในการสำเร็จการศึกษาด้วยความอุ่นใจ

ระดับที่เปิดสอน

·        Master’s Degree
·        Postgraduate and Graduate Diploma
·        Bachelor’s Degree
·        Higher Diploma
·        Diploma & Certificate
·        GCE A/O-Levels & AEIS
·        Academic Pathway
·        Short Courses
·        English Course

สาขาวิชาที่เปิดสอน

·        Accounting & Finance
·        Business
·        Hospitality and Tourism
·        Infocomm Technology
·        Engineering
·        Mass Communication
·        Psychology
·        Financial Planning
·        English Language

ที่ตั้งของ TMC Academy Singapore


อาณาเขตและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบัน
สถาบันตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองสิงคโปร์สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนด้วยความคิดที่ว่าประสบการณ์ของนักเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจะเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

ตั้งอยู่ที่ Paya Lebar ใกล้กับ PLQ (Paya Lebar Quarters)
ที่อยู่: 805 Geylang Rd, สิงคโปร์ 389683
สถานี: MRT Paya Lebar ทางออก D

หลักสูตรที่เปิดสอน

เรียนภาษาอังกฤษที่ศูนย์การเรียนรู้ TMC Academy
หลักสูตร Certificate in General English Level 1-2 และ Academic English Level 3-4
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษประกอบด้วย 4 ระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง

TMC Academy และยังคงนำเสนอโปรแกรมภาษาอังกฤษที่เข้มงวดและมีคุณภาพสูง เริ่มต้นจากการพัฒนาพื้นฐานจนถึงระดับที่แข็งแกร่ง โดยการฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษของทางสถาบันสามารถเชื่อมต่อหลักสูตรต่างๆที่ เช่นหลักสูตรเตรียมสอบ AEIS มัธยม ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท 

 ตารางการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ: จันทร์-ศุกร์ วันละ 5 ช.ม
Level 1-2 เรียนช่วงเช้า 8.45 - 11.45 am และช่วงบ่าย 1.00-3.00 pm
Level 3-4 เรียนช่วงบ่าย 1.00-3.00 pm และ 3.15 – 6.15 pm

1) หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป Certificate in General English  Level 1-2
เป็นหลักสูตรภาษา ที่เน้นทางด้วยไวยากรณ์ ภาษา การออกเสียง ข้อความและการใช้งาน/บริบท โดยมีเนื้อหาอยู่ในลำดับที่บูรณาการและวางแผนไว้อย่างรอบคอบ ผ่านงานที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและโครงการที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น สิ่งนี้นำไปสู่หน่วยภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและยังเตรียมนักเรียนให้กลายเป็นผู้เรียนที่เป็นอิสระและกำกับตนเอง

ในระดับภาษาเบื้องต้น เน้นไปที่ภาษาอังกฤษทั่วไป นักเรียนจะสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งของทักษะภาษาอังกฤษที่พวกเขาสามารถใช้ในการสื่อสารในสภาพแวดล้อมต่างๆ ในรูปแบบและการแสดงออกที่เรียบง่าย เข้าใจภาษาพื้นฐานระดับต้นถึงกลาง และ เขียนภาษาอังกฤษ แสดงออก/สื่อสารในสถานการณ์ประจำวัน ในทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและทักษะการพูด 
-ระยะเวลาเรียนเต็มเวลา : 3-12  เดือน
-วันเริ่มเรียน: Feb / May/ Aug
-รับนักเรียนอายุอย่างน้อย 8 ปี+

2)  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English Level 3-4
ครอบคลุมทักษะทางภาษาและกิจกรรมต่างๆ ที่เจาะจงตามบริบททางวิชาการ รวมถึงการอ่านเป็นส่วนสำคัญ การสรุป การฟังบรรยาย เรียงความและการเขียนรายงาน และการนำเสนอ ทักษะการเรียนรวมถึงการจดบันทึก การรับและถ่ายโอนข้อมูลจากข้อความ ตารางและไดอะแกรม การสรุปข้อโต้แย้ง เอกสารการวางแผนและวิทยานิพนธ์ และทักษะด้านไอทีที่เหมาะสม

เน้นทักษะเพิ่มเติมทางวิชาการ เน้นการพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง ตลอดจนไวยากรณ์ ชั้นเรียนได้รับการออกแบบเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสมากมายในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้น ในระดับกลาง-ระดับขั้นสูง เข้าใจคำพูดและการเรียนภาษาอังกฤษในบริบททางวิชาการ  แสดง/สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ได้รับ'ทักษะการเรียน' ซึ่งรวมถึง บันทึกการรับ การรวบรวม และการนำเสนอข้อมูล การคิดเชิงวิจารณ์ การวางแผน และดำเนินการวิจัย  ทักษะการเรียนรวมถึงการจดบันทึก การรับและถ่ายโอนข้อมูลจากข้อความ ตารางและไดอะแกรม การสรุปข้อโต้แย้ง เอกสารการวางแผนและวิทยานิพนธ์ และทักษะด้านไอทีที่เหมาะสม
-ระยะเวลาเรียนเต็มเวลา : 3-12  เดือน
-วันเริ่มเรียน: Feb / May / Aug
-รับนักเรียนอายุอย่างน้อย 8 ปี+

3) Holiday Short Course ภาษาอังกฤษระยะสั้น อายุ 8 ปีขึ้นไป+ ระยะเวลา 1-4 สัปดาห์
เรียนภาษาอังกฤษ 1 ถึง 4 สัปดาห์  สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ในระหว่างที่ หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป Certificate in General English Level 1-2 และ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English Level 3-4 เปิดอยู่  นักเรียนสามารถใช้เวลาในช่วงวันหยุดเพื่อลงหลักสูตรภาษาระยะสั้น เผื่อฝึกภาษาอังกฤษและเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ที่ประเทศสิงคโปร์ในช่วงเวลาปิดเทอมหรืออื่นๆได้
-ระยะเวลาเรียนเต็มเวลา : 1 ถึง 4 สัปดาห์  
-วันเริ่มเรียน: ทุกวันจันทร์
-รับนักเรียนอายุอย่างน้อย 8 ปี+

หลักสูตรติวสอบ AEIS เพื่อสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ Admission to Government Schools (Primary 2-5 และ Secondary 1-3)
เป็นคอร์สติวเพื่อสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลสิงคโปร์ Admission to Government Schools   เป็นการติววิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เพื่อสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลต่างๆ (ซึ่งการเรียนโรงเรียนรัฐบาลของสิงคโปร์ จะมีค่าใช้จ่ายน้อยมาก เมื่อเทียบกับการเรียนโรงเรียนเอกชนอื่นๆ เพราะรัฐบาลสนับสนุนค่าเรียนด้วย)  
- ระยะเวลาเรียน 1-6 เดือน
- เปิดรับ :  ทุกเดือน หรือ เรียนระยะสั้นเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์
-รับนักเรียนอายุอย่างน้อย 8 ปี+

AEIS – Primary Level
 • Preparatory Course for Admission to Government Schools (Primary 2 to Primary 5)
 • Preparatory Course for Admission to Government Schools (Primary 4 – Intensive)
 • Preparatory Course for Admission to Government Schools (Primary 5 – Intensive)

AEIS – Secondary Level
 • Preparatory Course for Admission to Government Schools (Secondary 1)
 • Preparatory Course for Admission to Government Schools (Secondary 2)
 • Preparatory Course for Admission to Government Schools (Secondary 3)
 • Preparatory Course for Admission to Government Schools (Secondary 1 – Intensive)
 • Preparatory Course for Admission to Government Schools (Secondary 2 – Intensive)
 • Preparatory Course for Admission to Government Schools (Secondary 3 – Intensive)

หลักสูตรหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา

GCE ‘A’ Level
 • Preparatory Course For Singapore-Cambridge General Certificate of Education (Advanced Level) Examination

GCE ‘O’ Level
 • Preparatory Course For Singapore-Cambridge General Certificate of Education (O Level) Examination – 1 Year
 • Preparatory Course For Singapore-Cambridge General Certificate of Education (O Level) Examination – 2 Years


หลักสูตรในระดับอุดมศึกษา

·        Diploma in Business

·        Diploma in Business (Mandarin)
·        Advanced Diploma in Business (Mandarin)
·        Diploma in Hospitality and Tourism Management (with 6 months of Industrial Attachment)
·        Diploma in Hotel and Restaurant Management
·        Diploma in Information Technology
·        Diploma in Mass Communication
·        Diploma in Psychological Studies
·        Bachelor of Science (Honours) International Accounting (Top Up)
·        Bachelor of Science (Honours) in Accounting and Finance
·        Bachelor of Arts (Honours) Business and Management (Top Up)
·        Bachelor of Arts (Honours) Marketing Management (Top Up)
·        Bachelor of Arts (Honours) International Logistics & Trade Finance (Top Up)
·        Bachelor of Arts (Honours) International Hospitality Management (Top Up)
·        Bachelor of Arts (Honours) International Tourism Management (Top Up)
·        Bachelor of Science (Honours) Psychology (Top up)
·        Bachelor of Science (Honours) Psychology and Counselling (Top up)
·        Bachelor of Arts (Honours) Media Production & the Moving Image with Film & Screen Studies (Top Up)
·        BSc (Hons) Computer Networks and Security (top-up)
·        BEng (Hons) Mechanical Engineering (top-up)
·        BEng (Hons) Electronic Engineering (top-up)
·        Master of Business Administration
·        Executive Master of Business Administration
·        Master of Science in Project Management
 
ในกรณีที่นักเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากเมืองไทย เรียนปริญญาตรีเพียง 2-2.5 ปี แนวทางการศึกษาที่แนะนำเป็นดังนี้
ใช้วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครหลักสูตร Diploma ประมาณ 8 เดือน เมื่อเรียนจบแล้วสามารถเข้าเรียนต่อปริญญาตรีต่อเนื่องได้เลย เพียงเรียนเพิ่มเติมอีกประมาณ  16 - 18 เดือน ก็จะได้ปริญญาตรีเต็มรูปแบบ  รวมเวลาทั้งสิ้น 2-2.5 ปีสูงสุดทำให้สามารถเรียนปริญญาตรีได้เพียงในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น

เรียนปริญญาตรีใช้เวลาเรียนทั้งหมดประมาณ 2.5 ปีสูงสุด (Diploma  + Bachelor Top Up)
* ในกรณีที่นักเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากเมืองไทยต้องเริ่มจาก หลักสูตร Diploma ใช้เวลาเรียนประมาณ  12 เดือน
* เมื่อเรียนจบแล้วสามารถเข้าเรียนต่อปริญญาตรีต่อเนื่องได้เลย เพียงเรียนเพิ่มเติมอีกประมาณ  16 - 18 เดือน ก็จะได้ปริญญาตรีเต็มรูปแบบ ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 2.5 ปี ทำให้สามารถเรียนปริญญาตรีได้เพียงระยะเวลารวดเร็ว
- เปิดเรียนปีละ 3-4 รอบ แล้วแต่หลักสูตร  ได้แก่ เดือน มกราคม มีนาคม กรกฎาคม กันยายน ตุลาคม

เทอมการศึกษา 

ขึ้นอยู่กับหลักสูตร บางหลักสูตรเปิดรับได้ตลอดทั้งปี

ที่พักของนักเรียนเเบบโฮมสเตย์

ที่พักเเบบโฮมสเตย์หรืออพาสเมนต์สำหรับนักเรียนที่สิงคโปร์ 
นักเรียนสามารถเลือกที่พักแบบ โฮมสเตย์พักกับครอบครัวชาวสิงคโปร์ โฮสเทล หรือ อพาร์ตเมนต์ในสิงคโปร์ ที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณ สามารถเลือกห้องพักเดียวหรือแชร์ร่วมกับเพื่อน มีเเบบทั้งรวมอาหาร เเละไม่รวมอาหาร ห้องพักคู่ ห้องเเชร์ 3 คน หรือ 4 คนก็ได้ 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน (เรียนน้อยกว่า 1 เดือนไม่ต้องทำวีซ่า) 
1.    ใบสมัครเรียน  
2.    สำเนาพาสปอร์ตของนักเรียน

เอกสารในการทำวีซ่านักเรียน (หากเรียนมากกว่า 1 เดือนเป็นต้นไป)
3.    Transcript ของ 3 ปีย้อนหลัง (ฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
4.    หนังสือรับรองจากโรงเรียนเพื่อยืนยันการจบชั้นเรียนล่าสุด
5.    สูติบัตรต้นฉบับ+แปลเป็นภาษาอังกฤษ (English translated birth certificate)
6.    สำเนาพาสปอร์ตของคุณพ่อและคุณแม่
7.    ไฟล์ รูปถ่าย พื้นหลังสีขาว
8.    ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (ฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
 
เรียนระยะยาว ต้องขอวีซ่านักเรียนก่อนเข้าประเทศและต้องทำเรื่องล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนล่วงหน้าก่อนเปิดเรียน

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้