G-1DJPN BYF3S

TMC Academy ประเทศสิงคโปร์

Last updated: 10 มี.ค. 2566  |  470 จำนวนผู้เข้าชม  | 

TMC Academy ประเทศสิงคโปร์

วิทยาลัย TMC Academy สิงคโปร์

เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา เตรียมสอบ AEIS ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท และหลักสูตรเฉพาะทางหลากหลายสาขา

 

เเนะนำสถาบัน

TMC Academy เรียนต่อสิงคโปร์ 
มีประสบการณ์ด้านการศึกษามากกว่า 30 ปี เป็นสถาบันการศึกษาตั้งแต่ปี 1981 เป็น 1 ใน 6 สถาบันการศึกษาเอกชน (PEI) แห่งแรกที่ได้รับรางวัล EduTrust Certification 4 ปีอันทรงเกียรติจากคณะกรรมการเพื่อการศึกษาเอกชน (CPE) ของสิงคโปร์ในปี 2010
 
สถาบันได้ทบทวนหลักสูตรของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งของเรากับสมาคมและองค์กรอุตสาหกรรมช่วยให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้และสร้างเครือข่ายมากมาย สิ่งนี้นำการเรียนรู้นอกห้องเรียนและปลูกฝังทักษะในโลกแห่งความเป็นจริงให้กับนักเรียนของเรา

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสในการเปลี่ยนอาชีพ เราเสนอคุณวุฒิวิชาชีพและหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอีกด้วย เมื่อพูดถึงสวัสดิการของนักเรียน ทีมงานบริการนักเรียนที่ทุ่มเทของเราจะดูแลนักเรียนของเราเป็นอย่างดี โดยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับพวกเขาในการสำเร็จการศึกษาด้วยความอุ่นใจ

ระดับที่เปิดสอน

·        Master’s Degree
·        Postgraduate and Graduate Diploma
·        Bachelor’s Degree
·        Higher Diploma
·        Diploma & Certificate
·        GCE A/O-Levels & AEIS
·        Academic Pathway
·        Short Courses
·        English Course

สาขาวิชาที่เปิดสอน

·        Accounting & Finance
·        Business
·        Hospitality and Tourism
·        Infocomm Technology
·        Engineering
·        Mass Communication
·        Psychology
·        Financial Planning
·        English Language

ที่ตั้งของ TMC Academy Singapore


อาณาเขตและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบัน
สถาบันตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองสิงคโปร์สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนด้วยความคิดที่ว่าประสบการณ์ของนักเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจะเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

ตั้งอยู่ที่ Paya Lebar ใกล้กับ PLQ (Paya Lebar Quarters)
ที่อยู่: 805 Geylang Rd, สิงคโปร์ 389683
สถานี: MRT Paya Lebar ทางออก D

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษประกอบด้วย 4 ระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง

1) หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป Certificate in General English  Level 1-2
ในระดับภาษาเบื้องต้น เน้นไปที่ภาษาอังกฤษทั่วไป นักเรียนจะสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งของทักษะภาษาอังกฤษที่พวกเขาสามารถใช้ในการสื่อสารในสภาพแวดล้อมต่างๆ ในรูปแบบและการแสดงออกที่เรียบง่าย เข้าใจภาษาพื้นฐานระดับต้นถึงกลาง และ เขียนภาษาอังกฤษ แสดงออก/สื่อสารในสถานการณ์ประจำวัน ในทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง
และทักษะการพูด 
-ระยะเวลาเรียนเต็มเวลา : 3-12  เดือน
-วันเริ่มเรียน: Feb / May/ Aug
-รับนักเรียนอายุอย่างน้อย 8 ปี+

2)  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English Level 3-4
เน้นทักษะเพิ่มเติมทางวิชาการ เน้นการพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง ตลอดจนไวยากรณ์ ชั้นเรียนได้รับการออกแบบเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสมากมายในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้น ในระดับกลาง-ระดับขั้นสูง เข้าใจคำพูดและการเรียนภาษาอังกฤษในบริบททางวิชาการ  แสดง/สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ได้รับ'ทักษะการเรียน' ซึ่งรวมถึง บันทึกการรับ การรวบรวม และการนำเสนอข้อมูล การคิดเชิงวิจารณ์ การวางแผน และดำเนินการวิจัย  ทักษะการเรียนรวมถึงการจดบันทึก การรับและถ่ายโอนข้อมูลจากข้อความ ตารางและไดอะแกรม การสรุปข้อโต้แย้ง เอกสารการวางแผนและวิทยานิพนธ์ และทักษะด้านไอทีที่เหมาะสม
-ระยะเวลาเรียนเต็มเวลา : 3-12  เดือน
-วันเริ่มเรียน: Feb / May/ Aug
-รับนักเรียนอายุอย่างน้อย 8 ปี+

3) Holiday Short Course ภาษาอังกฤษระยะสั้น อายุ 8 ปีขึ้นไป + หรือ English & Math สำหรับ 11-13 ปี / 1-4 สัปดาห์
เรียนภาษาอังกฤษ 1 ถึง 4 สัปดาห์  สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ในระหว่างที่ หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป Certificate in General English  Level 1-2 และ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English Level 3-4 เปิดอยู่  นักเรียนสามารถใช้เวลาในช่วงวันหยุดเพื่อลงหลักสูตรภาษาระยะสั้น เผื่อฝึกภาษาอังกฤษและเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ที่ประเทศสิงคโปร์ในช่วงเวลาปิดเทอมหรืออื่นๆได้

หลักสูตรติวสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ Admission to Government Schools (Primary 2-5 และ Secondary 1-3)
เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่อายุ 10 ปีขึ้นไป เป็นคอร์สติวเพื่อสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลสิงคโปร์ Admission to Government Schools  
-   ระยะเวลาเรียน 1-6 เดือน / เพื่อสอบเข้าช่วงเดือนตุลาคม เป็นการติววิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เพื่อสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลต่างๆ (ซึ่งการเรียนโรงเรียนรัฐบาลของสิงคโปร์ จะมีค่าใช้จ่ายน้อยมาก เมื่อเทียบกับการเรียนโรงเรียนเอกชนอื่นๆ เพราะรัฐบาลสนับสนุนค่าเรียนด้วย)  
-    เปิดรับ :  ทุกเดือน  หรือ เรียนระยะสั้นได้ทุกวันจันทร์

AEIS – Primary Level
 • Preparatory Course for Admission to Government Schools (Primary 2 to Primary 5)
 • Preparatory Course for Admission to Government Schools (Primary 4 – Intensive)
 • Preparatory Course for Admission to Government Schools (Primary 5 – Intensive)

AEIS – Secondary Level
 • Preparatory Course for Admission to Government Schools (Secondary 1)
 • Preparatory Course for Admission to Government Schools (Secondary 2)
 • Preparatory Course for Admission to Government Schools (Secondary 3)
 • Preparatory Course for Admission to Government Schools (Secondary 1 – Intensive)
 • Preparatory Course for Admission to Government Schools (Secondary 2 – Intensive)
 • Preparatory Course for Admission to Government Schools (Secondary 3 – Intensive)

หลักสูตรหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา

GCE ‘A’ Level
 • Preparatory Course For Singapore-Cambridge General Certificate of Education (Advanced Level) Examination

GCE ‘O’ Level
 • Preparatory Course For Singapore-Cambridge General Certificate of Education (O Level) Examination – 1 Year
 • Preparatory Course For Singapore-Cambridge General Certificate of Education (O Level) Examination – 2 Years


หลักสูตรในระดับอุดมศึกษา

·        Diploma in Business

·        Diploma in Business (Mandarin)
·        Advanced Diploma in Business (Mandarin)
·        Diploma in Hospitality and Tourism Management (with 6 months of Industrial Attachment)
·        Diploma in Hotel and Restaurant Management
·        Diploma in Information Technology
·        Diploma in Mass Communication
·        Diploma in Psychological Studies
·        Bachelor of Science (Honours) International Accounting (Top Up)
·        Bachelor of Science (Honours) in Accounting and Finance
·        Bachelor of Arts (Honours) Business and Management (Top Up)
·        Bachelor of Arts (Honours) Marketing Management (Top Up)
·        Bachelor of Arts (Honours) International Logistics & Trade Finance (Top Up)
·        Bachelor of Arts (Honours) International Hospitality Management (Top Up)
·        Bachelor of Arts (Honours) International Tourism Management (Top Up)
·        Bachelor of Science (Honours) Psychology (Top up)
·        Bachelor of Science (Honours) Psychology and Counselling (Top up)
·        Bachelor of Arts (Honours) Media Production & the Moving Image with Film & Screen Studies (Top Up)
·        BSc (Hons) Computer Networks and Security (top-up)
·        BEng (Hons) Mechanical Engineering (top-up)
·        BEng (Hons) Electronic Engineering (top-up)
·        Master of Business Administration
·        Executive Master of Business Administration
·        Master of Science in Project Management
 
ในกรณีที่นักเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากเมืองไทย เรียนปริญญาตรีเพียง 2-2.5 ปี แนวทางการศึกษาที่แนะนำเป็นดังนี้
ใช้วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครหลักสูตร Diploma ประมาณ 8 เดือน เมื่อเรียนจบแล้วสามารถเข้าเรียนต่อปริญญาตรีต่อเนื่องได้เลย เพียงเรียนเพิ่มเติมอีกประมาณ  16 - 18 เดือน ก็จะได้ปริญญาตรีเต็มรูปแบบ  รวมเวลาทั้งสิ้น 2-2.5 ปีสูงสุดทำให้สามารถเรียนปริญญาตรีได้เพียงในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น

เรียนปริญญาตรีใช้เวลาเรียนทั้งหมดประมาณ 2.5 ปีสูงสุด (Diploma  + Bachelor Top Up)
* ในกรณีที่นักเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากเมืองไทยต้องเริ่มจาก หลักสูตร Diploma ใช้เวลาเรียนประมาณ  12 เดือน
* เมื่อเรียนจบแล้วสามารถเข้าเรียนต่อปริญญาตรีต่อเนื่องได้เลย เพียงเรียนเพิ่มเติมอีกประมาณ  16 - 18 เดือน ก็จะได้ปริญญาตรีเต็มรูปแบบ ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 2.5 ปี ทำให้สามารถเรียนปริญญาตรีได้เพียงระยะเวลารวดเร็ว
- เปิดเรียนปีละ 3-4 รอบ แล้วแต่หลักสูตร  ได้แก่ เดือน มกราคม มีนาคม กรกฎาคม กันยายน ตุลาคม

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนสอนภาษา Hawthorn Language School เป็นศูนย์การเรียนรู้ภายใน TMC Academy

Hawthorn English Program ก่อตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ในปี 1986  ส่วนในปี 2003 TMC Academy ได้รับสิทธิ์ในแฟรนไชส์ของ Hawthorn Singapore ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายศูนย์ภาษา Hawthorn ทั่วโลก Hawthorn Singapore ได้เป็นอิสระอย่างเต็มที่ภายใต้ TMC Academy และยังคงนำเสนอโปรแกรมภาษาอังกฤษที่เข้มงวดและมีคุณภาพสูงภายใต้ชื่อแบรนด์ Hawthorn Language School

เริ่มต้นที่โรงเรียนสอนภาษาฮอว์ธอร์นโดยการพัฒนาพื้นฐานที่แข็งแกร่งในขณะที่คุณฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดของคุณ นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS ด้วย

ภาษาอังกฤษทั่วไป General English

เป็นหลักสูตรภาษา ที่เน้นทางด้วยไวยากรณ์ ภาษา การออกเสียง ข้อความและการใช้งาน/บริบท โดยมีเนื้อหาอยู่ในลำดับที่บูรณาการและวางแผนไว้อย่างรอบคอบ ผ่านงานที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและโครงการที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น สิ่งนี้นำไปสู่หน่วยภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและยังเตรียมนักเรียนให้กลายเป็นผู้เรียนที่เป็นอิสระและกำกับตนเอง

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English

ครอบคลุมทักษะทางภาษาและกิจกรรมต่างๆ ที่เจาะจงตามบริบททางวิชาการ รวมถึงการอ่านเป็นส่วนสำคัญ การสรุป การฟังบรรยาย เรียงความและการเขียนรายงาน และการนำเสนอ ทักษะการเรียนรวมถึงการจดบันทึก การรับและถ่ายโอนข้อมูลจากข้อความ ตารางและไดอะแกรม การสรุปข้อโต้แย้ง เอกสารการวางแผนและวิทยานิพนธ์ และทักษะด้านไอทีที่เหมาะสม

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS

นักเรียนจะได้ปรับแต่งทักษะทางภาษาของตนเองในด้านการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง เพื่อเตรียมสอบ IELTS ในระหว่างหลักสูตร นักเรียนจะได้รับการสอนรูปแบบและโครงสร้างของการสอบ ตลอดจนกลยุทธ์ในการสอบที่สำคัญ ขอแนะนำให้นักเรียนเข้าเรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษขั้นสูง ก่อนเรียนหลักสูตร IELTS  สถาบันมีความภาคภูมิใจในคุณภาพของครูและขนาดชั้นเรียนของเรา ขนาดที่เล็กกว่าของเราหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู/นักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น
ระยะเวลา: 2 เดือน
อายุขั้นต่ำ: 14 ปี +

เทอมการศึกษา 

ขึ้นอยู่กับหลักสูตร บางหลักสูตรเปิดรับได้ตลอดทั้งปี

ที่พักของนักเรียนเเบบโฮมสเตย์

ที่พักเเบบโฮมสเตย์หรืออพาสเมนต์สำหรับนักเรียนที่สิงคโปร์ 
นักเรียนสามารถเลือกที่พักแบบ โฮมสเตย์พักกับครอบครัวชาวสิงคโปร์ โฮสเทล หรือ อพาร์ตเมนต์ในสิงคโปร์ ที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณ สามารถเลือกห้องพักเดียวหรือแชร์ร่วมกับเพื่อน มีเเบบทั้งรวมอาหาร เเละไม่รวมอาหาร ห้องพักคู่ ห้องเเชร์ 3 คน หรือ 4 คนก็ได้ ค่าที่พักตกประมาณ SGD 600- SGD 1,500 / เดือน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

1.    ใบสมัครเรียนที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
2.    ค่าสมัครสอบ 
3.    สำเนาพาสปอร์ตของนักเรียน
4.    Transcript ของ 3 ปีย้อนหลัง + เทอมล่าสุด (ฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
5.    หนังสือรับรองจากโรงเรียนเพื่อยืนยันการจบชั้นเรียนล่าสุด

เอกสารในการทำวีซ่านักเรียน
6.    สูติบัตรต้นฉบับ+แปลเป็นภาษาอังกฤษ (English translated birth certificate) 
7.    รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ (พื้นหลังสีขาว ขนาด Passport-sized)
8.    สำเนาพาสปอร์ตของคุณพ่อและคุณแม่
9.    ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (ฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
    


 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้