G-1DJPN BYF3S

สถาบัน SSTC Institute Singapore

Last updated: 10 ส.ค. 2565  |  3423 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถาบัน SSTC Institute Singapore

สถาบัน SSTC Institute ที่สิงคโปร์ 
เรียนต่อสิงคโปร์

  

เเนะนำสถาบัน

SSTC Institute  เป็นสถาบันแรกในประเทศสิงคโปร์ที่ได้รับรางวัล Singapore Quality Class

ซึ่งแสดงถึงคุณภาพของสถาบัน SSTC Institute ก่อตั้งมานานกว่า 36 ปี ได้รับรางวัลจากหน่วยงานการศึกษา EduTrust Singapore ว่าเป็นสถาบันการศึกษาคุณภาพที่ดีเยี่ยม ดำเนินงานด้วยความเป็นมืออาชีพและซื่อสัตย์ ทำให้สถาบันได้รับความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกับพ่อแม่ที่ให้ความไว้วางใจในการส่งมอบการศึกษาที่ดีที่สุดแก่บุตรหลาน เปิดสอนหลักสูตรทางด้านวิชาการ ธุรกิจ และภาษาที่จัดตั้งและจดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปี 1978


สถาบัน SSTC Institute  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวกับการเรียนด้วยวิธี  FLAME Methodology ที่ถูกออกแบบโดย Dr. Robert Balhetchet จากประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนต่างชาติกว่า 40 ปี โดยอาจารย์ฝรั่งเจ้าของภาษา ด้วยเทคนิคการสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟ เรียนรู้จากภาพและเสียง ไม่จำเป็นต้องจดจำจากตำราเรียน ซึ่งได้ผลดีที่สุด

สถาบัน SSTC มีห้องเรียนกว่า 18 ห้องเรียน รวมถึงห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา เครื่องมือการเรียนการสอนที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ชั้นเรียนมีขนาดเล็กทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนได้ดีมากยิ่งขึ้น และได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากครูผู้สอน  

สถาบันใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยการเรียนผ่านการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ ที่เป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกในวันนี้ เพื่อให้นักเรียนจบการศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ ซึ่งกลายเป็นภาคบังคับสำหรับความสำเร็จของทุกๆคนไปแล้ว

วิสัยทัศน์

 • SSTC Institute เป็นโรงเรียนชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ที่เสนอการศึกษาที่มีคุณภาพ
 • SSTC Institute สร้างและเลือกเฉพาะหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดจ้างงาน และไม่หยุดที่จะมองหาความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศอื่นๆ
 • SSTC Institute มีพยายามในการเสนอโปรแกรมที่ตอบสนองความท้าทายการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก

SSTC Institute เปิดสอนหลักสูตร

 • สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อสิงคโปร์ ในโรงเรียนรัฐบาลของสิงคโปร์
 • หลักสูตรประถมศึกษา (Year 1-6) CAMBRIDGE PRIMARY
 • หลักสูตรมัธยม O Level / A Level รับรองมาตรฐานโดยรัฐบาลสิงคโปร์  ได้แก่หลักสูตร เคมบริดจ์ GCE ระดับ O และ GCE A Level สามารถเรียนที่วิทยาเขต Yio Chu Kang กับสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับเยาวชน เน้นให้นักเรียนของเราที่จะมีสมาธิที่ดีขึ้นในการเตรียมสำหรับการสอบที่สำคัญเหล่านี้
 • หลักสูตรอื่นๆในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป เช่น Diploma, ปริญญาตรี ปริญญาโท และอื่นๆ

   ดูภาพรูปภาพสถาบัน SSTC Institute 

ที่ตั้งของสถาบัน

วิทยาเขต Harbour Front Centre (สถานีรถไฟฟ้า MRT Harbour Front)
1 Maritime Square, #13-01 Harbour Front Centre S099253

สถาบัน SSTC มีห้องเรียนกว่า 18 ห้องเรียน รวมถึงห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา เครื่องมือการเรียนการสอนที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ชั้นเรียนมีขนาดเล็กทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนได้ดีมากยิ่งขึ้น และได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากครูผู้สอน  สถาบันตั้งอยู่ในอาคารที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นศูนย์อาหาร ช้อปปิ้ง ร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เกต ธนาคารและอื่นๆมากมายที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรการเรียนการสอน

 เปิดสอนหลักสูตรต่างๆดังนี้

 • คอร์สภาษาอังกฤษล้วน หรือ ภาษาอังกฤษและเลข ระยะสั้น 1-4 สัปดาห์ / Certificate in General English Course (Short-Term) รับนักเรียนอายุขั้นต่ำ 7 ปีขึ้นไป / สำหรับนักเรียนระดับประถมจะต้องเรียนวิชาอังกฤษและเลขด้วยไม่สามารถเลือกเรียนแค่วิชาภาษาอังกฤษอย่างเดียวได้
 • คอร์สภาษาอังกฤษระยะยาว รับนักเรียนอายุขั้นต่ำ 7 ปีขึ้นไป / Certificate in General English (Full day) 8-48 สัปดาห์ 
 • คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระยะยาว 12 สัปดาห์ สำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไปที่ต้องการเน้นการ Certificate in English Communication
 • คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS / Preparatory Course for International English Language Testing System (IELTS)
 • คอร์สภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Certificate in Academic Study Skills 8 สัปดาห์

รายละเอียดของเเต่ละหลักสูตร

1. Certificate in General English (Full day) หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น / หรือ เรียนภาษาอังกฤษและวิชาเลขเรียนเต็มเวลา 1-4 สัปดาห์
เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป
- เรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น 1-4 สัปดาห์ / เรียนเต็มเวลา 9.00 – 16.00 น.
- สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนระยะสั้นเน้นความรู้อย่างละเอียดของไวยากรณ์และโครงสร้างของคำศัพท์ ดำเนินการสอนในรูปแบบที่เป็นมิตรและผ่อนคลายและเน้นการมีปฎิสัมพันธ์กับครูผู้สอนในห้องเรียนอย่างใกล้ชิด หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความชำนาญรอบด้านในภาษาอังกฤษ มี 5 โครงสร้างหลักสูตรที่ต่างกันในแต่ละระดับ เน้นทักษะที่น่าสนใจ 5 ทักษะ ดังนี้  - การฟัง – การพูด – การอ่าน – การเขียน – การใช้ภาษาอังกฤษ
- จำนวนครู 1 ต่อนักเรียน 25 คน
- เปิดรับ : เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

2. Certificate in General English (Full day) - หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะยาวเรียนเต็มเวลา 2-12 เดือน
เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป
- เรียนภาษาอังกฤษระยะยาว 2-12 เดือน / เรียนเต็มเวลา 9.00 – 16.00 น.
- สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนไวยากรณ์และโครงสร้างของคำศัพท์ ดำเนินการสอนในรูปแบบที่เป็นมิตรและผ่อนคลายและเน้นการมีปฎิสัมพันธ์กับครูผู้สอนในห้องเรียนอย่างใกล้ชิด หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความชำนาญรอบด้านในภาษาอังกฤษ มี 5โครงสร้างหลักสูตรที่ต่างกันในแต่ละระดับ เน้นทักษะที่น่าสนใจ 5 ทักษะ ดังนี้  - การฟัง – การพูด – การอ่าน – การเขียน – การใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้เรียนภาษาตั้งแต่ระดับการใช้งานทั่วไปจนเลื่อนระดับความท้าทายมากขึ้นในทักษะอื่นๆที่ลึกซึ่งเหมาะสำหรับการเรียน การทำงาน การรายงานการประชุม การอ่านหัวข้อข่าวสาร งานเขียน และการใช้งานภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอื่นๆรอบด้าน
- เปิดสอนทั้งหมด 3 Module / Module ละ 4 เดือน
- จำนวนครู 1 ต่อนักเรียน 25 คน
- เปิดรับ : เดือนละ 1 ครั้งตลอดทั้งปี

3. หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic Study Skills และ English Communication  
เปิดรับนักเรียนแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป
- English Communication ใช้ระยะเวลาเรียนระดับละ 3 เดือน
- Academic Study Skills  ใช้ระยะเวลาเรียนระดับละ 2 เดือน
- เน้นการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่สูงขึ้น เน้นทักษะที่สำคัญที่จะเรียนรู้ในการจับใจความเนื่อหา การจดบันทึก ทักษะการบรรยายหน้าชั้นเรียน การวางแผนการเขียนเรียงความและการเขียนสรุปความ เทคนิคการอ่านและการเขียนข้อความอ้างอิง เน้นความสำคัญของไวยากรณ์ที่ใช้เป็นหลัก เครื่องหมายวรรคตอน
- จำนวนครู 1 ต่อนักเรียน 25 - 30 คน

4. หลักสูตรติวสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ Admission to Government Schools (Primary 2 - 5 และ Secondary 1-3)
เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป
- ระยะเวลาเรียน 3-6 เดือน เพื่อสอบเข้าช่วงเดือนตุลาคม เป็นการติววิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เพื่อสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลต่างๆ (ซึ่งการเรียนโรงเรียนรัฐบาลของสิงคโปร์ จะมีค่าใช้จ่ายน้อยมาก เมื่อเทียบกับการเรียนโรงเรียนเอกชนอื่นๆ เพราะรัฐบาลสนับสนุนค่าเรียนด้วย)  
- จำนวนครู 1 ต่อนักเรียน 30 คน
- เปิดรับ :  JAN / APR / JUNE / OCT

5. หลักสูตรหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา
· หลักสูตรประถมศึกษา (Year 1-6) CAMBRIDGE PRIMARY
· หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น IGCSE (Year 7-10) CAMBRIDGE IGCSE / PREPARATORY COURSE FOR PEARSON EDEXCEL IGCSE
· หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนกลาง GCE O Level (Year 10) Preparatory Course for Singapore-Cambridge GCE ‘O’ Level
· หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย GCE A Level (year 11-12) Preparatory Course for Singapore-Cambridge GCE ‘A’ Level  /  CAMBRIDGE INTERNATIONAL ADVANCED LEVEL / PREPARATORY COURSE FOR PEARSON EDEXCEL IAL (INTERNATIONAL ADVANCED LEVEL)

6. หลักสูตรในระดับอุดมศึกษา
· Diploma in General Education - Awarded by SSTC Institute A Pathway to a University of Wisconsin – River Falls Undergraduate · Pearson BTEC Level 3 Diploma in Sport (Outdoor Adventure) QCF
· PEARSON BTEC LEVEL 4 HIGHER NATIONAL CERTIFICATE IN BUSINESS
· Pearson BTEC Level 3 Subsidiary Diploma in Applied Law (QCF)
· Pearson BTEC Level 3 Diploma in Business (QCF)
· Pearson BTEC Level 5 Higher National Diploma in Business
· Advanced Diploma in Commerce and Liberal Arts
· Pearson BTEC Level 5 HND Diploma in Hospitality Management
· Pearson LCCI Level 3 Certificate in Financial Accounting (VRQ)
· Bachelor of Science (Honours) in Sport Management (Top-Up)

ที่พักของนักเรียน

บริการจัดหาที่พักเเบบโฮมสเตย์สำหรับนักเรียนที่สิงคโปร์ 
นักเรียนสามารถเลือกที่พักแบบ โฮมสเตย์พักกับครอบครัวชาวสิงคโปร์ โฮสเทล หรือ อพาร์ตเมนต์ในสิงคโปร์ ที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณ สามารถเลือกห้องพักเดียวหรือแชร์ร่วมกับเพื่อน มีเเบบทั้งรวมอาหาร เเละไม่รวมอาหาร ห้องพักคู่ ห้องเเชร์ 3 คน หรือ 4 คนก็ได้ ค่าที่พักตกประมาณ SGD 600- SGD 1,500 / เดือน
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

1.    ใบสมัครเรียนที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
2.    ค่าสมัครสอบ 
3.    สำเนาพาสปอร์ตของนักเรียน
4.    Transcript ของ 3 ปีย้อนหลัง + เทอมล่าสุด (ฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
5.    หนังสือรับรองจากโรงเรียนเพื่อยืนยันการจบชั้นเรียนล่าสุด

เอกสารในการทำวีซ่านักเรียน
6.    สูติบัตรต้นฉบับ+แปลเป็นภาษาอังกฤษ (English translated birth certificate) 
7.    รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ (พื้นหลังสีขาว ขนาด Passport-sized)
8.    สำเนาพาสปอร์ตของคุณพ่อและคุณแม่
9.    ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (ฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้