G-1DJPN BYF3S

เรียนต่อสิงคโปร์ สถาบัน Dimensions International College

Last updated: 7 ธ.ค. 2565  |  2222 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เรียนต่อสิงคโปร์ สถาบัน Dimensions International College

 สถาบัน Dimensions International College ที่สิงคโปร์    

หลักสูตรเตรียมสอบเข้า รร รัฐบาล AEIS หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรประถมศึกษา Primary 1-6 หลักสูตรมัธยมต้น IGCSE Sec 1-4 เเละ หลักสูตรมัธยมปลาย GCE O’Level / A’Level
จนถีง ระดับอุดมศึกษา ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

เเนะนำสถาบัน


สถาบัน Dimensions International College


เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำในสิงคโปร์ ได้รับรองคุณภาพการเรียนการสอนจากรัฐบาล และได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากผู้ปกครองทั้งชาวสิงคโปร์ และชาวต่างชาติ บุคคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพสูง ในสัดส่วนที่เหมาะสม สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่หลักสูตรเตรียมประถม และมัธยม หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ จีน สำหรับนักเรียนต่างชาติ
 
เปิดสอนหลักสูตรประถมศึกษา หลักสูตรมัธยมต้น IGCSE Sec 1-4 เเละ หลักสูตรมัธยมปลาย GCE O’Level A’Level จนถีง ระดับอุดมศึกษา ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และ ปริญญาโท และร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับโลกทั้งในออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา ในการพัฒนาหลักสูตร เปิดการสอนครอบคลุมหลักสูตรเกือบทุกระดับชั้น 
 
ทางสถาบันมีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์การเรียนครบครัน ห้องเรียนสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสำหรับนักเรียน รวมถึงห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร หอประชุม ชั้นเรียนกว่า 100 ห้อง ที่สามารถรองรับนักศึกษาต่างชาติกว่า 3500 คน คณาจารย์ของทางสถาบันมีประสบการณ์การสอนที่คัดสรรแล้ว

ใช้อาจารย์เจ้าของภาษาในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ได้มาตรฐานการเรียนการสอนสูงเทียบระดับสากล นอกจากนี้สถาบันยังได้รับการรับรองคุณภาพโดยหน่วยงานการศึกษาของสิงคโปร์มากมาย
 
 ดูรูปภาพสถาบัน Dimensions International College

ที่ตั้งของโรงเรียนเเละการเดินทาง

วิทยาเขตของสถาบันมี 3 วิทยาเขตได้เเก่

1. Main Campus (DIMENSIONS High School)
เลขที่ 58, Lowland Road (Kovan MRT), Singapore 547453
เป็นวิทยาเขตหลักอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 20 นาที ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT Kovan 

วิทยาเขตนี้เปิดสอนหลักสูตรเตรียมตัวสอบข้อสอบ AEIS เพื่อเตรียมเข้าโรงเรียนรัฐบาล หลักสูตรระดับประถม มัธยมต้นและมัธยมปลาย รวมถึงหลักสูตรระยะสั้นได้แก่ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ถึง 4 สัปดาห์ 
 
2. วิทยาเขต City Campus (School of Higher Education / School of Languages)
เลขที่ 277, River Valley Road, Singapore 238318
สถาบันตั้งอยู่ในใจกลางเมือง ใกล้กับสถานี MRT Clarke Quay และอยู่ห่างสถานี MRT Orchard เพียง 3 สถานี จึงสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกๆแห่งในสิงคโปร์ได้อย่างง่ายดาย สถาบันมีบริเวณกว้างขวางในวิยาเขตของตนเองและอาคาร 3 ชั้นรวมถึงสนามกีฬาและโรงอาหารสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก 

เปิดสอนหลักสูตรทางด้านภาษาอังกฤษ หลักสูตรเตรียมทางด้านวิชาการ อนุปริญญาตรี ปริญญาตรีและปริญญาโท

3. วิทยาเขต Bukit Timah Campus (School of Hospitality)
เลขที่ 2, Jalan Seh Chuan,Singapore 598417
เป็นวิทยาเขตสำหรับเรียนหลักสูตรทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวมีครัวสำหรับฝึกสอนนักศึกษาในตัว

หลักสูตรที่เปิดสอนแบ่งออกเป็น 4 School ได้แก่

หลักสูตรภาษาอังกฤษล้วน / หรือ เรียนวิชาอังกฤษ & คณิตศาสตร์ (ครูสิงคโปร์) ระยะสั้น 1-4 สัปดาห์ Short term English program 1-4 สัปดาห์
·        สมัครเข้าเรียนได้ทุกวันจันทร์ ไม่ต้องทำวีซ่า สามารถเดินทางได้เลยทันที / โปรดดูวันเริ่มเรียนและตารางสอบของสถาบันประกอบ
·        ไม่มีวุฒิขั้นต่ำในการสมัคร
·        เรียนเต็มเวลาวันละ 6 ชั่วโมง
·        เมื่อเรียนจบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตร
·        นักเรียน อายุ 8-11 ปี สามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษอย่างเดียวที่ City Campus หรือเรียนหลักสูตรประถม 1-6 ร่วมกับนักเรียนภาคปกติที่ Kovan Campus
·        นักเรียนระดับมัธยม 1 (อายุ 12 ปีขึ้นไป) สามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษอย่างเดียวที่ City Campus หรือ เรียนวิชาอังกฤษและคณิตศาสตร์ 2 วิชาเรียนร่วมกับนักเรียนภาคปกติของหลักสูตร AEIS ที่ Kovan Campus

หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะยาว 3 เดือน - 1 ปี 
·        Certificate in Academic English Level 1‐6 (Beginner – Advanced)
·        Preparatory Course for International English Language Testing System (IELTS)

DIMENSIONS High School 
·        เปิดสอนระดับประถมศึกษา Year 1-6
·        หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนกลาง IGCSE Sec 1- Sec 4
·        มัธยมศึกษาตอนกลาง O’Level
·        มัธยมศึกษาตอนปลาย A’Level
·        ระยะเวลาเรียนของเเต่ละหลักสูตรประมาณ  1-2 ปี ของแต่ละระดับ / เปิดรับได้ 4 รอบต่อปี 

Awarded by Ministry of Education, Singapore and Cambridge Assessment International Education

  • Preparatory Course for Singapore-Cambridge General Certificate of Education (Advanced Level)(Intensive)
  • Preparatory Course for Singapore-Cambridge General Certificate of Education (Ordinary Level)(Intensive)

Cambridge Assessment International Education

  • Cambridge International Advanced Subsidiary and Advanced Level (Intensive)
  • Cambridge International Advanced Subsidiary and Advanced Level
  • Cambridge International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) Upper Secondary
  • Cambridge International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) Lower Secondary with Cambridge Lower Secondary Checkpoint
  • Cambridge Primary Year 1-6


หลักสูตรสำหรับเตรียมตัวสอบข้อสอบ AEIS เพื่อเตรียมเข้าโรงเรียนรัฐบาล

  • Preparatory Course for Admission to Government Schools ติวระดับมัธยมศึกษา Secondary 1 –3
  • ระยะเวลาเรียน 3-6 เดือน / เปิดรับได้ทุกเดือนตลอดทั้งปีสามารถเริ่มเรียนได้ทุกๆเดือน 
  • วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบ แอดมิชชั่นของโรงเรียนรัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ เพื่อช่วยนักเรียนต่างชาติได้เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนรัฐบาลที่ของสิงคโปร์ได้มากยิ่งขึ้น สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียง ไม่เพียงแต่เรื่องความปลอดภัยเท่านั้น ยังมีมาตรฐานการศึกษาสูงมาก นักเรียนที่ได้รับใบรับรองจากโรงเรียนรัฐบาลของท้องถิ่นจะมีโอกาสก้าวหน้าที่จะเรียนต่อไปยังสถาบันระดับสูงและมีชื่อเสียงได้ทั่วโลกได้มากยิ่งขึ้นไปอีก นอกจากนี้ค่าเรียนยังถูกมากอีกด้วยเมื่อเทียบกับโรงเรียนเอกชนอื่นๆในสิงคโปร์ 

หลักสูตรระดับ อนุปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท  SCHOOL OF HIGHER EDUCATION
·        Foundation Diploma in Business
·        Diploma in Early Childhood Education (Mandarin)
·        Diploma in Biomedical Science
·        Diploma in Retail Management
·        Diploma in Business
·        Diploma in Logistics Management
·        Diploma in Logistics and Supply Chain Management
·        Diploma in Psychology
·        Diploma in Finance and Accounting (Level 4)
·        Advanced Diploma in Business and Management
·        Advanced Diploma in Logistics and Supply Chain Management
·        Advanced Diploma in Psychology
·        Advanced Diploma in Finance and Accounting (Level 5)
·        Postgraduate Diploma in Management
·        Awarded by the Scottish Qualifications Authority (UK)
·        Higher National Diploma in Retail Management
·        Higher National Diploma in Business
·        Higher National Diploma in Business with Accounting
·        Chartered Institute of Credit Management (UK)
·        Level 3 Diploma in Credit Management
·        Level 5 Diploma in Credit Management
·        Awarded by Pearson Education Limited (UK)
·        Pearson BTEC Level 5 Higher National Diploma in Business (Business Management) or (Accounting and Finance)
·        Pearson BTEC LEVEL 5 HND Diploma in Business (Management) or (Accounting) (QCF) (TEACH-OUT)
·        Awarded by University of Hertfordshire (UK)
·        Bachelor of Arts (Honours) in Business Administration – Top-up Degree
·        Awarded by Cardiff Metropolitan University (UK)
·        Bachelor of Science with Honours in Psychology
·        Bachelor of Science with Honours in Biomedical Science
·        Bachelor of Arts with Honours in Accounting and Finance
·        Master of Business Administration (Cardiff Metropolitan University)
·        Master of Business Administration (Finance)
·        Master of Business Administration (Marketing)
·        Master of Business Administration (Human Resources)
·        Master of Business Administration (Project Management)
·        Master of Business Administration (Product Development Management)
·        Master of Science in Biomedical Science (Cellular and Molecular Pathology)
·        Master of Science in Biomedical Science (Medical Biochemistry)
·        Master of Science in Occupational Safety, Health and Wellbeing
·        Master of Science in Occupational Health, Safety and Wellbeing (Teach-out)
·        Awarded by the University of Chester(UK)
·        Master of Business Administration (Teach-out) Specialisms Available:

ที่พักของนักเรียน


บริการจัดหาที่พักเเบบโฮมสเตย์สำหรับนักเรียนที่สิงคโปร์ 
นักเรียนสามารถเลือกที่พักแบบ โฮมสเตย์พักกับครอบครัวชาวสิงคโปร์ โฮสเทล หรือ อพาร์ตเมนต์ในสิงคโปร์ ที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณ สามารถเลือกห้องพักเดียวหรือแชร์ร่วมกับเพื่อน มีเเบบทั้งรวมอาหาร เเละไม่รวมอาหาร ห้องพักคู่ ห้องเเชร์ 3 คน หรือ 4 คนก็ได้ ค่าที่พักตกประมาณ SGD 600- SGD 1,500 / เดือน
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

1.    ใบสมัครเรียนที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
2.    ค่าสมัครสอบ 
3.    สำเนาพาสปอร์ตของนักเรียน
4.    Transcript ของ 3 ปีย้อนหลัง + เทอมล่าสุด (ฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
5.    หนังสือรับรองจากโรงเรียนเพื่อยืนยันการจบชั้นเรียนล่าสุด

เอกสารในการทำวีซ่านักเรียน
6.    สูติบัตรต้นฉบับ+แปลเป็นภาษาอังกฤษ (English translated birth certificate) 
7.    รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ (พื้นหลังสีขาว ขนาด Passport-sized)
8.    สำเนาพาสปอร์ตของคุณพ่อและคุณแม่
9.    ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (ฉบับแปลภาษาอังกฤษ)

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้