เรียนต่อสิงคโปร์ สถาบัน Dimensions International College

Last updated: 2021-01-08  |  26 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เรียนต่อสิงคโปร์ สถาบัน Dimensions International College

แนะนำสถาบัน Dimensions International College ที่สิงคโปร์    


สถาบัน Dimensions International College

เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำในสิงคโปร์ ได้รับรองคุณภาพการเรียนการสอนจากรัฐบาล และได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากผู้ปกครองทั้งชาวสิงคโปร์ และชาวต่างชาติ บุคคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพสูง ในสัดส่วนที่เหมาะสม สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่หลักสูตรเตรียมประถม และมัธยม หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ จีน สำหรับนักเรียนต่างชาติ
 
เปิดสอนหลักสูตรมัธยมต้น IGCSE Sec 1-4 เเละ หลักสูตรมัธยมปลาย GCE O’Level A’Level จนถีง ระดับอุดมศึกษา ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และ ปริญญาโท และร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับโลกทั้งในออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา ในการพัฒนาหลักสูตร เปิดการสอนครอบคลุมหลักสูตรเกือบทุกระดับชั้น 
 
ทางสถาบันมีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์การเรียนครบครัน ห้องเรียนสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสำหรับนักเรียน รวมถึงห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร หอประชุม ชั้นเรียนกว่า 100 ห้อง ที่สามารถรองรับนักศึกษาต่างชาติกว่า 3500 คน คณาจารย์ของทางสถาบันมีประสบการณ์การสอนที่คัดสรรแล้ว

ใช้อาจารย์เจ้าของภาษาในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ได้มาตรฐานการเรียนการสอนสูงเทียบระดับสากล นอกจากนี้สถาบันยังได้รับการรับรองคุณภาพโดยหน่วยงานการศึกษาของสิงคโปร์มากมาย
 
 ดูรูปภาพสถาบัน Dimensions International College

วิทยาเขตของสถาบันมี 3 วิทยาเขตได้เเก่

1. Main Campus (DIMENSIONS High School)
เลขที่ 58, Lowland Road (Kovan MRT), Singapore 547453
เป็นวิทยาเขตหลักอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 20 นาที ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT Kovan 

วิทยาเขตนี้เปิดสอนหลักสูตรเตรียมตัวสอบข้อสอบ AEIS เพื่อเตรียมเข้าโรงเรียนรัฐบาล หลักสูตรระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย รวมถึงหลักสูตรระยะสั้นได้แก่ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ถึง 4 สัปดาห์ 
 
2. วิทยาเขต City Campus (School of Higher Education / School of Languages)
เลขที่ 277, River Valley Road, Singapore 238318
สถาบันตั้งอยู่ในใจกลางเมือง ใกล้กับสถานี MRT Clarke Quay และอยู่ห่างสถานี MRT Orchard เพียง 3 สถานี จึงสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกๆแห่งในสิงคโปร์ได้อย่างง่ายดาย สถาบันมีบริเวณกว้างขวางในวิยาเขตของตนเองและอาคาร 3 ชั้นรวมถึงสนามกีฬาและโรงอาหารสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก 

เปิดสอนหลักสูตรทางด้านภาษาอังกฤษ หลักสูตรเตรียมทางด้านวิชาการ อนุปริญญาตรี ปริญญาตรีและปริญญาโท

3. วิทยาเขต Bukit Timah Campus (School of Hospitality)
เลขที่ 2, Jalan Seh Chuan,Singapore 598417
เป็นวิทยาเขตสำหรับเรียนหลักสูตรทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวมีครัวสำหรับฝึกสอนนักศึกษาในตัว

หลักสูตรที่เปิดสอนแบ่งออกเป็น 4 School ได้แก่

หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ อังกฤษ & คณิตศาสตร์ เเบบระยะสั้น 1-4 สัปดาห์ Short term English program 1-4 สัปดาห์

 • สมัครเข้าเรียนได้ทุกวันจันทร์ ไม่ต้องทำวีซ่า สามารถเดินทางได้เลยทันที
 • ไม่มีวุฒิขั้นต่ำในการสมัคร
 • รับนักเรียนอายุขั้นต่ำ 8 ปีขึ้นไป
 • เรียนกับอาจารย์ต่างชาติ
 • เรียนเต็มเวลาวันละ 6 ชั่วโมง
 • เมื่อเรียนจบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตร

หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะยาว 3 เดือน - 1 ปี 
 • Certificate in Academic English Level 1‐6 (Beginner - Advanced)
 • Preparatory Course for International English Language Testing System (IELTS)

DIMENSIONS High School


ทางเลือกสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรระดับประถม มัธยมต้น และ มัธยมปลายที่เป็นระบบของ Cambridge International Examinations  Awarded by Ministry of Education, Singapore and University of หรือ Pearson Edexcel International  ระยะเวลาเรียนของเเต่ละหลักสูตรประมาณ  1-2 ปี ของแต่ละระดับ 
*เปิดรับได้ทุกเดือน ตลอดทั้งปี
 • หลักสูตร Preparatory Course for Singapore - (Ordinary Level) Examination (Intensive)
 • หลักสูตร Preparatory Course for Singapore - (Advanced Level) Examination (Intensive) 
 • หลักสูตรมัธยมศึกษา Preparatory Course for Pearson Edexcel International General Certificate of Secondary Education (International GCSE) IGCSE Sec 1-4


หลักสูตรสำหรับเตรียมตัวสอบข้อสอบ AEIS เพื่อเตรียมเข้าโรงเรียนรัฐบาล

- AEIS and/or S-AEIS  Preparatory Course for Admission to Government Schools (Primary 2-5 and Secondary 1-3)  
- ระยะเวลาเรียน 6 เดือน / เปิดรับได้ทุกเดือนตลอดทั้งปีสามารถเริ่มเรียนได้ทุกๆเดือน 
- วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบ แอดมิชชั่นของโรงเรียนรัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ เพื่อช่วยนักเรียนต่างชาติได้เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนรัฐบาลที่ของสิงคโปร์ได้มากยิ่งขึ้น

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียง ไม่เพียงแต่เรื่องความปลอดภัยเท่านั้น ยังมีมาตรฐานการศึกษาสูงมาก นักเรียนที่ได้รับใบรับรองจากโรงเรียนรัฐบาลของท้องถิ่นจะมีโอกาสก้าวหน้าที่จะเรียนต่อไปยังสถาบันระดับสูงและมีชื่อเสียงได้ทั่วโลกได้มากยิ่งขึ้นไปอีก นอกจากนี้ค่าเรียนยังถูกมากอีกด้วยเมื่อเทียบกับโรงเรียนเอกชนอื่นๆในสิงคโปร์ 


คุณสมบัติขั้นต่ำของผู้สมัครหลักสูตรสำหรับเตรียมตัวสอบข้อสอบ AEIS เพื่อเตรียมเข้าโรงเรียนรัฐบาล :  

1. Preparatory Course for Admission to Government Schools (Primary 2 –5)
ระดับประถมศึกษา  ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 7-13

2. Preparatory Course for Admission to Government Schools (Secondary 1 –3)
ระดับมัธยมศึกษา Section 1-3   ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 13 ถึง 16  

หลักสูตรการโรงแรม School of Hospitality   
 • National Institute of Technical Education Certificate (NITEC) in Food and Beverage Operations
 • Edexcel BTEC Level 5 HND Diploma in Hospitality Management
 • Awarded by University of Gloucestershire(UK)
 • Bachelor of Arts (Honours) in Hospitality Industry Management – Top-Up Degree
 • Awarded by City & Guilds
 • Diploma in Food Preparation and Culinary Arts
 • Diploma in Food and Beverage Service
 • Awarded by DIMENSIONS International College   
 • Diploma in Hotel Management
 • Diploma in Hotel and Restaurant Services
 • Diploma in Integrated Resort Management
 • Advanced Diploma in Hotel Management
 • Post Graduate Diploma in Hospitality Management   

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  School of Higher Learning  
 • Foundation Programme for University Degree Studies, Awarded by DIMENSIONS International College   
 • Edexcel BTEC LEVEL 5 HND Diploma in Business( Management) or (Accounting), Awarded by Edexcel
 • Bachelor of Arts (Honours) in Business Administration – Top-Up Degree Awarded by University of Hertfordshire
 • Master of Business Administration, Awarded by the University of Chester (UK)

ที่พักของนักเรียน

บริการจัดหาที่พักเเบบโฮมสเตย์สำหรับนักเรียนที่สิงคโปร์ 
นักเรียนสามารถเลือกที่พักแบบ โฮมสเตย์พักกับครอบครัวชาวสิงคโปร์ โฮสเทล หรือ อพาร์ตเมนต์ในสิงคโปร์ ที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณ สามารถเลือกห้องพักเดียวหรือแชร์ร่วมกับเพื่อน มีเเบบทั้งรวมอาหาร เเละไม่รวมอาหาร ห้องพักคู่ ห้องเเชร์ 3 คน หรือ 4 คนก็ได้ ค่าที่พักตกประมาณ SGD 600- SGD 1,500 / เดือน
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
1.    ใบสมัครเรียนที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
2.    ค่าสมัครสอบ 
3.    สำเนาพาสปอร์ตของนักเรียน
4.    Transcript ของ 3 ปีย้อนหลัง + เทอมล่าสุด (ฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
5.    หนังสือรับรองจากโรงเรียนเพื่อยืนยันการจบชั้นเรียนล่าสุด

เอกสารในการทำวีซ่านักเรียน
6.    สูติบัตรต้นฉบับ+แปลเป็นภาษาอังกฤษ (English translated birth certificate) 
7.    รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ (พื้นหลังสีขาว ขนาด Passport-sized)
8.    สำเนาพาสปอร์ตของคุณพ่อและคุณแม่
9.    ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (ฉบับแปลภาษาอังกฤษ)

 

 


Powered by MakeWebEasy.com