G-1DJPN BYF3S

เรียนต่อสิงคโปร์ วิทยาลัย MDIS - Management Development Institute of Singapore ที่สิงคโปร์

Last updated: 10 ส.ค. 2565  |  2758 จำนวนผู้เข้าชม  | 

MDIS College เรียนภาษา เรียนมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์ (2)

วิทยาลัย MDIS - Management Development Institute of Singapore ที่สิงคโปร์ 

เเนะนำสถาบัน
 
แนะนำวิทยาลัย MDIS - Management Development Institute of Singapore (MDIS)  ที่สิงคโปร์
เรียนต่อสิงคโปร์ 
 

วิทยาลัย MDIS ที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของภาคเอกชนขนาดใหญ่ เป็นสถาบันไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรและมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานของสิงคโปร์และเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางของนักเรียนไทย  เปิดสอนตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท จนถึงปริญญาเอก 

สถาบันไม่เพียงแต่มุ่งเน้นทางด้านวิชาการเท่านั้นยังให้ความสัมพันธ์ของกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนเป็นอย่างดีอีกด้วย สถาบันไม่เพียงแต่มุ่งเน้นถึงการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นยังคำนึงถึงการดูแลและใส่ใจสุขภาพความเป็นอยู่ ความต้องการ การช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนและการเรียนนอกเวลา

วิทยาลัย MDIS สามารถให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับการเรียนการสอนและสามารถปฏิบัติงานได้จริงในอุตสาหกรรมต่างๆที่วิทยาลัย MDIS ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย   

MDIS เปิดสอนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองในระดับสากลใน สาขาธุรกิจและการจัดการ วิศวกรรมแฟชั่นและการออกแบบ สุขภาพและการพยาบาล เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาษา สื่อ การสื่อสาร จิตวิทยา การจัดการ การท่องเที่ยวและการบริการ การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โปรแกรมเหล่านี้เปิดสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา

MDIS Business School (MBS) ในสิงคโปร์

เป็นคณะวิชาธุรกิจที่ใหญ่และเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในสถาบัน Management Development Institute of Singapore (MDIS) คณะวิชาธุรกิจ เสนอแนวทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมหลากหลายสาขาวิชา เพื่อเตรียมนักเรียนสำหรับการเริ่มต้นอาชีพและความก้าวหน้าในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ซับซ้อนในปัจจุบัน


เปิดสอนหลักสูตรโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรของประเทศอังกฤษหลายเเห่ง 

เมื่อนักเรียนได้เรียนจบหลักสูตรที่ MDIS สิงคโปร์จะได้รับวุฒิการศึกษาของสถาบันพันธมิตร นักศึกษาสามารถเรียนจบระดับปริญญาได้ที่สิงคโปร์หรืออาจจะต้องการโอนหน่วยกิตเพื่อไปเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยพันธมิตรที่ต่างประเทศได้เช่นเดียวกันโดยวิชาเรียนและการเรียนการสอนทั้งหมดเหมือนกัน

รายชื่อมหาวิทยาลัยพันธมิตรได้แก่

 • Bangor University มีรายชื่ออยู่ใน Ministry of Manpower (MOM) List of Acceptable Institutions for Training Employment Pass (www.mom.gov.sg)
 • Edinburgh Napier University อยู่ในอันดับที่ 86 โดย Complete University Guide ประจำปี 2020
 • Teesside University ได้รับรางวัล Silver rating สำหรับ Teaching Excellence Framework (TEF) 2017 ในสหราชอาณาจักร
 • University of Plymouth อยู่ในอันดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรด้านวิศวกรรมทางทะเลและมหาสมุทร (Shanghai Ranking Global Ranking of Academic Subjects 2019)
 • University of Portsmouth อยู่ใน 25 อันดับแรกของ The Guardian’s University Guide 2019
 • University of Sunderland อยู่ในอันดับที่ 89 โดย Guardian University Guide ประจำปี 2020


นอกจากนี้เเล้วยังเปิดสอนหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับมัธยม ได้เเก่ MDIS College Pte Ltd


ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือของ MDIS ยังได้จดทะเบียนกับคณะกรรมการเพื่อการศึกษาเอกชน (CPE) และนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2549 MDIS College Pte Ltd ได้สร้างผลงานที่พิสูจน์แล้วในการเตรียมนักเรียนให้มีความเป็นเลิศในสิงคโปร์ - เปิดสอนหลักสูตร เคมบริดจ์ ประกาศนียบัตรการศึกษาทั่วไป (ระดับสามัญและระดับสูง) และประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษานานาชาติของเคมบริดจ์ (IGCSE) ผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อมที่ครอบคลุม


สิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาลัย MDIS ที่สิงคโปร์

ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนด้วยความคิดที่ว่าประสบการณ์ของนักเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจะเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น


ที่ตั้งของวิทยาลัย MDIS ที่สิงคโปร์

ที่อยู่ 503 Stirling Road Singapore 148959
สถาบันตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองสิงคโปร์เพียง 30 นาทีสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย

คณะที่เปิดสอนสำหรับนักเรียนต่างชาติ 

 • MDIS Business School
 • School of Engineering
 • School of Fashion and Design
 • School of Life Sciences
 • School of Languages and Education
 • School of Media and Communications
 • School of Health and Nursing
 • School of Psychology
 • School of Technology
 • School of Tourism and Hospitality
 • School of Safety and Environmental Management

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Professional Certificate in English (PCIE) 10-30 สัปดาห์ / สำหรับนักเรียนที่อายุ 14 ปีขึ้นไป

 • เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ก่อนเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา
 • เน้นการพัฒนาทักษะการฟังพูดอ่านเขียนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งความสามารถด้านภาษาศาสตร์ (เช่นการออกเสียงไวยากรณ์คำศัพท์และวาทกรรม)
 • ในหลักสูตรประกอบไปด้วย 3 ระดับ แต่ละระดับใช้เวลาเรียน 10 สัปดาห์ / เรียน 5 วันต่อสัปดาห์ เรียนเต็มเวลา 8:30 น. ถึง 15:30 น.
 • เหมาะสำหรับนักเรียนที่ระดับภาษาต่ำกว่า IELTS 6.0 ที่ยังไม่สามารถเข้าตรงหลักสูตรที่วิทยาลัยได้
 • เปิดเรียนปีละ 4 รอบ ได้แก่ เดือน ธันวาคม / มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน / ตุลาคม

หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท จนถึงปริญญาเอก

MDIS Business School ,ปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายตั้งแต่หลักสูตรปีพื้นฐานก่อนเข้าระดับปริญญาตรี International Foundation Diploma จนถึงระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก Doctorate degree
 • Doctorate in Business Administration
  Awarded By: Teesside University, UK / Part Time

ระดับปริญญาโท Masters
 • Master of Business Administration /Awarded By: University of Sunderland, UK
 • Master of Business Administration (Human Resource Management / Awarded By: University of Sunderland, UK
 • Master of Business Administration (Leadership and Innovation) (E-Learning) / Awarded By: Edinburgh Napier University, UK
 • Master of Business Administration (Marketing) (E-Learning)  / Awarded By: Edinburgh Napier University, UK 
 • Master of Business Administration (Supply Chain Management) / Awarded By: University of Sunderland, UK
 • Master of Business Administration in Banking and Finance / Awarded By: Bangor University, UK
 • Master of Business Administration in International Marketing / Awarded By: Bangor University, UK 
 • Master of Science Digital and Social Media Marketing / Awarded By: University of Plymouth, UK 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 • Bachelor of Arts (Hons) Accounting and Financial Management (Top-Up) / Awarded By: University of Sunderland, UK
 • Bachelor of Arts (Hons) Airline and Airport Management (Top-up) / Awarded By: Teesside University, UK 
 • Bachelor of Arts (Hons) Business and Human Resource Management (Top-Up) / Awarded By: University of Portsmouth, UK
 • Bachelor of Arts (Hons) Business and Management (Top-Up) / Awarded By: University of Sunderland, UK
 • Bachelor of Arts (Hons) Business and Marketing (Top-up) / Awarded By: University of Sunderland, UK
 • Bachelor of Arts (Hons) Supply Chain and Operations Management (Top-up) / Awarded By: University of Plymouth, UK 
 • Bachelor of Science (Hons) in Accounting and Finance / Awarded By: Bangor University, UK 
 • Bachelor of Science (Hons) in Banking and Finance / Awarded By: Bangor University, UK 
 • Bachelor of Science (Hons) in Business Studies and Finance /  Awarded By: Bangor University, UK 
 • Graduate Certificate in Public Administration and Management / Awarded By: MDIS
 • Advanced Diploma in Management Studies (Accounting and Finance) / Awarded By: MDIS
 • Advanced Diploma in Management Studies (Business Administration) / Awarded By: MDIS
 • Advanced Diploma in Supply Chain Management New / Awarded By: MDIS

หลักสูตรประกาศนียบัตร Diploma วุฒิของ MDIS
 • Diploma in Management Studies / Awarded By: MDIS
 • International Foundation Diploma in Science, Technology, Engineering, Mathematics and Art / Awarded By: MDIS

เทอมการศึกษาของ วิทยาลัย MDIS ที่สิงคโปร์

ขึ้นอยู่กับหลักสูตร บางหลักสูตรเปิดรับได้ตลอดทั้งปี

ในกรณีที่นักเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากเมืองไทย เรียนปริญญาตรีเพียง 2-2.5 ปี แนวทางการศึกษาที่แนะนำเป็นดังนี้

ใช้วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครหลักสูตร Diploma ของวิทยาลัย MDIS ที่สิงคโปร์ 7 เดือน เเล้วต่อด้วยปริญญาตรี ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้นประมาณ 2-2.5 ปีเเล้วเเต่สาขา 
 • ใช้เวลาเรียน 7 เดือน เป็นหลักสูตรของ วิทยาลัย MDIS ที่สิงคโปร์ 
 • เมื่อเรียนจบแล้วสามารถเข้าเรียนต่อปริญญาตรีต่อเนื่องได้เลย เพียงเรียนเพิ่มเติมอีกประมาณ  16 - 18 เดือน ก็จะได้ปริญญาตรีเต็มรูปแบบ  
 • รวมเวลาทั้งสิ้น 2-2.5 ปีสูงสุดทำให้สามารถเรียนปริญญาตรีได้เพียงในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น
 • สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้เเก่ สาขา Business, Engineering, Fashion & Design, Technology, Psychology, Media & Communications and Biomedical Sciences 
 • วันเริ่มเรียน เปิดเทอมปีละ 4 รอบ

ที่พักของนักเรียนเเบบโฮมสเตย์

วิทยาเขตของ MDIS มีหอพักในตัว 
เป็นหอพักที่ได้รับรางวัลและเป็นพื้นที่สีเขียวมูลค่ากว่า 80 ล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ กับอาคาร 15 ชั้นมีห้องพักกว่า 782 ห้องพัก 14 ห้องสวีท ห้องเรียน และคาเฟ่ สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 1700 คน 
ราคาค่าห้องพักและรายละเอียดดูได้ที่ http://hostel.mdis.edu.sg/

ที่พักเเบบโฮมสเตย์สำหรับนักเรียนที่สิงคโปร์ 
นักเรียนสามารถเลือกที่พักแบบ โฮมสเตย์พักกับครอบครัวชาวสิงคโปร์ โฮสเทล หรือ อพาร์ตเมนต์ในสิงคโปร์ ที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณ สามารถเลือกห้องพักเดียวหรือแชร์ร่วมกับเพื่อน มีเเบบทั้งรวมอาหาร เเละไม่รวมอาหาร ห้องพักคู่ ห้องเเชร์ 3 คน หรือ 4 คนก็ได้ ค่าที่พักตกประมาณ SGD 600- SGD 1,500 / เดือน

การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษทางออนไลน์ของ MDIS (OEPT) เพื่อเข้าเรียนที่ MDIS  


1) ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร และเลือกวันทดสอบ (แนะนำให้เลือก ชั่วโมงและวันทำงานที่ต้องการสอบ)
2) หลังจาก 2 วันทำการของการลงทะเบียน MDIS จะส่งลิงค์ข้อสอบ OEPT ไปยังที่ตัวแทนหรือเอเจนท์ของนักเรียน
3) นักเรียนอาจใช้เวลาทำข้อสอบ OEPT (ระยะเวลา 2 ชั่วโมง)
4) ผลลัพธ์จะได้รับการเเจ้งหลังจากสอบเสร็จเเล้ว 1-2 วันทำการ 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

1.    ใบสมัครเรียนที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
2.    ค่าสมัครสอบ 
3.    สำเนาพาสปอร์ตของนักเรียน
4.    Transcript ของ 3 ปีย้อนหลัง + เทอมล่าสุด (ฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
5.    หนังสือรับรองจากโรงเรียนเพื่อยืนยันการจบชั้นเรียนล่าสุด

เอกสารในการทำวีซ่านักเรียน
6.    สูติบัตรต้นฉบับ+แปลเป็นภาษาอังกฤษ (English translated birth certificate) 
7.    รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ (พื้นหลังสีขาว ขนาด Passport-sized)
8.    สำเนาพาสปอร์ตของคุณพ่อและคุณแม่
9.    ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (ฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
 

   


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้