G-1DJPN BYF3S

หลักสูตรประกาศนียบัตร

Raffles Design Institute เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นมายาวนาน และมีชื่อเสียงในด้านการออกแบบและศิลปะ เปิดสอนหลักสูตรการออกแบบที่หลากหลาย ทั้งการออกแบบกราฟฟิค (Graphic Design) การออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) การออกแบบการสื่อสาร (Communication Design) การออกแบบภายใน (Interior Design) และอื่น ๆ อีกมากมาย

TMC Academy ประเทศสิงคโปร์ ที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา เตรียมสอบ AEIS ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท และหลักสูตรเฉพาะทางหลากหลายสาขา เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท และหลักสูตรเฉพาะทางหลายแขนง วิทยาลัย PSB Academy สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์  เรียนภาษาอังกฤษ เรียนปริญญาตรี ที่สิงคโปร์ใช้เวลาเพียง 2 ปี / ปริญญาโท 1 ปี

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท และหลักสูตรเฉพาะทางหลายแขนง วิทยาลัย MDIS - Management Development Institute of Singapore (MDIS) ที่สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์  เรียนภาษาอังกฤษ เรียนปริญญาตรี ที่สิงคโปร์ใช้เวลาเพียง 2 ปี / ปริญญาโท 1 ปี

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท และหลักสูตรเฉพาะทางหลายแขนง สถาบัน Kaplan Higher Education สิงคโปร์ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนปริญญาตรี ที่สิงคโปร์ใช้เวลาเพียง 2 ปี / ปริญญาโท 1 ปี

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท และหลักสูตรเฉพาะทางหลายแขนง มหาวิทยาลัย Curtin University Singapore Campus และ ศูนย์ภาษา NAVITAS English

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท และหลักสูตรเฉพาะทางหลายแขนง สถาบัน LSBF London School of Business & Finance

เรียนต่อสิงคโปร์ สถาบัน SSTC Institute สถาบันสอนภาษา หลักสูตรเตรียมความพร้อมเตรียมเข้าโรงเรียนรัฐบาล AEIS หลักสูตรมัธยม O' Level, A Level เเละอื่นๆ เรียนต่อสิงคโปร์

สถาบัน Dimensions International College เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรเตรียมความพร้อมเตรียมเข้าโรงเรียนรัฐบาล AEIS หลักสูตรมัธยมศึกษา IGCSE Sec 1-4, O' Level, A Level หลักสูตร Diploma ปริญญาตรี ปริญญาโท เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้