G-1DJPN BYF3S

สถาบันภาษาในสิงคโปร์ เรียนภาษาในสิงคโปร์ ระยะสั้นเเละระยะยาว


หลักสูตรภาษาอังกฤษ เเบบระยะยาวเเละระยะสั้น รวมถึงโครงการซัมเมอร์เเคมป์สิงคโปร์เเบบกลุ่ม มีพี่เลี้ยง


1. หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive Course)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ นักเรียนที่ต้องการใช้เวลาเรียนอย่างเต็มที่ เพี่อสามารถพัฒนาทักษะภาษาในระยะเวลาอันสั้น หรือต้องการเข้าเรียนต่อในหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือ มัธยมศึกษา หรือหลักสูตรภาษา หลักสูตรนี้จะเรียนตั้งแต่ 20–30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
2. หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
สำหรับนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ใบเบื้องต้นเพื่อเตรียมความหร้อมก่อนการเรียนต่อหลักสูตรภาษาอื่นๆ เหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาได้ในทุกระดับ ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานภาษาในระดับมากหรือน้อยก็ตามผู้เรียนสามารถเริ่มเรียน ได้ทันที
   
3. หลักสูตรภาษาอังกฤษเเบบระยะสั้น (Short-Time English Program) เเบบเดี่ยว
หลักสูตรมีระยะเวลาเรียนตั้งเเต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป อาจเรียนเต็มเวลาหรือเเค่ครึ่งวันก็ได้ ชั่วโมงเรียนส่วนมากไม่เกิน 15-20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน ท่องเที่ยว เพื่อฝึกภาษานอกชั้นเรียน หรือเพื่อประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวต่างแดน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

4. หลักสูตรภาคฤดูร้อน หรือ ซัมเมอร์เเคมป์สิงคโปร์  Summer Camp ต่างประเทศ - เเบบกลุ่ม มีพี่เลี้ยงเดินทางด้วย หลักสูตรเรียนภาษาช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ที่มีหลักสูตรเรียนภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ ในภาคเช้า และ กิจกรรมเสริมทักษะ หรือทัศนศึกษา ท่องเที่ยวเเละสันทนาการในภาคบ่าย รวมถึงการท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาเเละการเสริมสร้างประสบการณ์การเดินทาง เเบบมีพี่เลี้ยงดูเเลตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่ต่างประเทศ การเรียนเเละท่องเที่ยวมีจุดประสงค์เพื่อฝึกภาษานอกชั้นเรียนมากกว่าการเรียนในห้องเรียนเป็นหลัก เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การใช้ชีวิตต่างแดน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนต่างชาติ หรืออาจใช้ชีวิตกับครอบครัวโฮมสเตย์ของประเทศนั้นๆด้วย
 
  ดูรายละเอียดโครงการซัมเมอร์แคมป์ทุกประเทศ


 
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ AEIS PREPARATORY COURSE FOR ADMISSION TO GOVERNMENT SCHOOLS เรียนที่สิงคโปร์

สำหรับเตรียมสอบเพื่อสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลของสิงคโปร์ ในระดับประถมศึกษา (P2-P5) เเละ มัธยมต้น (Sec 1-3) ที่สิงคโปร์  การสอบ AEIS หรือ The Admissions Exercise for International Students เป็นระบบการสอบคัดเลือก โดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์เพื่อคัดนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนต่อในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล Primary 2–5 และ มัธยมศึกษาตอนต้น Secondary 1–3 

โดยรัฐบาลกำหนดจัดสอบ AEIS ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเดือน ตุลาคมเเละเดือนกุมภาพันธ์ในแต่ละปี  วิชาที่ใช้ในการสอบได้แก่ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ เมื่อนักเรียนสอบผ่านแล้ว ทางรัฐบาลจะดำเนินการส่งตัวนักเรียนให้กับสถาบันการศึกษาของรัฐตามคะแนนที่นักเรียนสอบได้ และ ทำเลที่นักเรียนได้แจ้งความจำนงไว้ 

วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น เเอนด์ ทราเเวล สามารถช่วยจัดหาสถาบันที่เหมาะสมที่สิงคโปร์ ในการช่วยเลือกหลักสูตรเตรียมพร้อมเพื่อสอบ AEIS สำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนการลงสนามสอบจริงที่มีการเเข่งขันสูงมาก และต้องการทดลองการใช้ชีวิตที่สิงคโปร์ กับครอบครัวโฮมสเตย์ชาวสิงคโปร์ที่เป็นผู้ดูแลและผู้ปกครองตลอดเวลาที่นักเรียนอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

ทั้งนี้ ผู้ปกครองส่วนมากนิยมที่จะส่งบุตรหลานไปเรียนหลักสูตร การเตรียมสอบ AEIS ที่ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเรียน 6 เดือน ก่อนการสอบจริง  
 * ระยะเวลาเรียน 6 เดือน
* เปิดรับได้ทุกเดือนตลอดทั้งปี

Raffles Design Institute เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นมายาวนาน และมีชื่อเสียงในด้านการออกแบบและศิลปะ เปิดสอนหลักสูตรการออกแบบที่หลากหลาย ทั้งการออกแบบกราฟฟิค (Graphic Design) การออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) การออกแบบการสื่อสาร (Communication Design) การออกแบบภายใน (Interior Design) และอื่น ๆ อีกมากมาย

TMC Academy ประเทศสิงคโปร์ ที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา เตรียมสอบ AEIS ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท และหลักสูตรเฉพาะทางหลากหลายสาขา เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท และหลักสูตรเฉพาะทางหลายแขนง วิทยาลัย PSB Academy สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์  เรียนภาษาอังกฤษ เรียนปริญญาตรี ที่สิงคโปร์ใช้เวลาเพียง 2 ปี / ปริญญาโท 1 ปี

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท และหลักสูตรเฉพาะทางหลายแขนง วิทยาลัย MDIS - Management Development Institute of Singapore (MDIS) ที่สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์  เรียนภาษาอังกฤษ เรียนปริญญาตรี ที่สิงคโปร์ใช้เวลาเพียง 2 ปี / ปริญญาโท 1 ปี

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท และหลักสูตรเฉพาะทางหลายแขนง สถาบัน Kaplan Higher Education สิงคโปร์ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนปริญญาตรี ที่สิงคโปร์ใช้เวลาเพียง 2 ปี / ปริญญาโท 1 ปี

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท และหลักสูตรเฉพาะทางหลายแขนง มหาวิทยาลัย Curtin University Singapore Campus และ ศูนย์ภาษา NAVITAS English

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท และหลักสูตรเฉพาะทางหลายแขนง สถาบัน LSBF London School of Business & Finance

เรียนต่อสิงคโปร์ สถาบัน SSTC Institute สถาบันสอนภาษา หลักสูตรเตรียมความพร้อมเตรียมเข้าโรงเรียนรัฐบาล AEIS หลักสูตรมัธยม O' Level, A Level เเละอื่นๆ เรียนต่อสิงคโปร์

สถาบัน Dimensions International College เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรเตรียมความพร้อมเตรียมเข้าโรงเรียนรัฐบาล AEIS หลักสูตรมัธยมศึกษา IGCSE Sec 1-4, O' Level, A Level หลักสูตร Diploma ปริญญาตรี ปริญญาโท เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้