G-1DJPN BYF3S

เเพคเกจเรียนภาษาที่สิงคโปร์ แบบเดี่ยว ไม่เกิน 4 สัปดาห์ SSTC ไม่ต้องขอวีซ่า

คุณสมบัติสินค้า:

สถาบัน SSTC เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรติวสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล AEIS, หลักสูตรประถม Year 1-6, หลักสูตรมัธยมต้น Year 7-10, IGSCE, GCE O / หลักสูตรมัธยมปลาย A Level, หลักสูตรระยะสั้น Diploma, และ ปริญญาตรี

Share

สถาบัน SSTC Institute ประเทศสิงคโปร์
เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรติวสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล AEIS, หลักสูตรประถม Year 1-6, หลักสูตรมัธยมต้น Year 7-10, IGSCE, GCE O / หลักสูตรมัธยมปลาย A Level, หลักสูตรระยะสั้น Diploma, และ ปริญญาตรี   

แนะนำสถาบัน SSTC Institute – สิงคโปร์
SSTC เป็นสถาบันแรกในประเทศสิงคโปร์ที่ได้รับรางวัล Singapore Quality Class ซึ่งแสดงถึงคุณภาพของสถาบัน SSTC ก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี ได้รับรางวัลจากหน่วยงานการศึกษา EduTrust Singapore ว่าเป็นสถาบันการศึกษาคุณภาพที่ดีเยี่ยม ดำเนินงานด้วยความเป็นมืออาชีพและซื่อสัตย์ ทำให้สถาบันได้รับความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกับพ่อแม่ที่ให้ความไว้วางใจในการส่งมอบการศึกษาที่ดีที่สุดแก่บุตรหลาน เปิดสอนหลักสูตรทางด้านวิชาการ ธุรกิจ และภาษาที่จัดตั้งและจดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปี 1978 

สถาบัน SSTC ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวกับการเรียนด้วยวิธี  FLAME Methodology ที่ถูกออกแบบโดย Dr. Robert Balhetchet จากประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนต่างชาติกว่า 40 ปี  ด้วยเทคนิคการสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟ เรียนรู้จากภาพและเสียง ไม่จำเป็นต้องจดจำจากตำราเรียน ซึ่งได้ผลดีที่สุด

หลักสูตรที่เปิดสอน
SSTC เปิดหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อสิงคโปร์ ในโรงเรียนรัฐบาลของสิงคโปร์ หลักสูตรประถม มัธยมต้น IGCSE / GCE O & หลักสูตรมัธยมปลาย A Level รับรองมาตรฐานโดยรัฐบาลสิงคโปร์ และหลักสูตรอื่นๆในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป เช่น Diploma, ปริญญาตรี และอื่นๆ

วิสัยทัศน์
SSTC เป็นโรงเรียนชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ที่เสนอการศึกษาที่มีคุณภาพราคาไม่แพง SSTC สร้างและเลือกเฉพาะหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดจ้างงาน และไม่หยุดที่จะมองหาความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศอื่นๆ SSTC มีพยายามในการเสนอโปรแกรมที่ตอบสนองความท้าทายการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก

วิทยาเขต Harbour Front Centre (สถานีรถไฟฟ้า MRT Harbour Front)
1 Maritime Square, #13-01 Harbour Front  S099253

สถาบัน SSTC มีห้องเรียนกว่า 18 ห้องเรียน รวมถึงห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องสัมมนา เครื่องมือการเรียนการสอนที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ชั้นเรียนมีขนาดเล็กทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนได้ดีมากยิ่งขึ้น และได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากครูผู้สอน  สถาบันตั้งอยู่ในอาคารที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นศูนย์อาหาร ช้อปปิ้ง ร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เกต ธนาคารและอื่นๆมากมายที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
1. Certificate in General English (Full day) หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น / หรือ เรียนภาษาอังกฤษและวิชาเลขเรียนเต็มเวลา 1-4 สัปดาห์

-เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป
- เรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น 1-4 สัปดาห์ / เรียนเต็มเวลา 9.00 – 16.00 น.
- สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนระยะสั้นเน้นความรู้อย่างละเอียดของไวยากรณ์และโครงสร้างของคำศัพท์ ดำเนินการสอนในรูปแบบที่เป็นมิตรและผ่อนคลายและเน้นการมีปฎิสัมพันธ์กับครูผู้สอนในห้องเรียนอย่างใกล้ชิด หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความชำนาญรอบด้านในภาษาอังกฤษ มี 5 โครงสร้างหลักสูตรที่ต่างกันในแต่ละระดับ เน้นทักษะที่น่าสนใจ 5 ทักษะ ดังนี้  - การฟัง – การพูด – การอ่าน – การเขียน – การใช้ภาษาอังกฤษ
- จำนวนครู 1 ต่อนักเรียน 25 คน
- เปิดรับ : เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

2. Certificate in General English (Full day) - หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะยาวเรียนเต็มเวลา 2-12 เดือน
-เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป
- เรียนภาษาอังกฤษระยะยาว 2-12 เดือน / เรียนเต็มเวลา 9.00 – 16.00 น.
- สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนไวยากรณ์และโครงสร้างของคำศัพท์ ดำเนินการสอนในรูปแบบที่เป็นมิตรและผ่อนคลายและเน้นการมีปฎิสัมพันธ์กับครูผู้สอนในห้องเรียนอย่างใกล้ชิด หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความชำนาญรอบด้านในภาษาอังกฤษ มี 5โครงสร้างหลักสูตรที่ต่างกันในแต่ละระดับ เน้นทักษะที่น่าสนใจ 5 ทักษะ ดังนี้  - การฟัง – การพูด – การอ่าน – การเขียน – การใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้เรียนภาษาตั้งแต่ระดับการใช้งานทั่วไปจนเลื่อนระดับความท้าทายมากขึ้นในทักษะอื่นๆที่ลึกซึ่งเหมาะสำหรับการเรียน การทำงาน การรายงานการประชุม การอ่านหัวข้อข่าวสาร งานเขียน และการใช้งานภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอื่นๆรอบด้าน
- เปิดสอนทั้งหมด 3 Module / Module ละ 4 เดือน
- จำนวนครู 1 ต่อนักเรียน 25 คน
- เปิดรับ : เดือนละ 1 ครั้งตลอดทั้งปี

3. หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic Study Skills และ English Communication  
รับนักเรียนแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป
-             English Communication ใช้ระยะเวลาเรียนระดับละ 3 เดือน      
-             Academic Study Skills  ใช้ระยะเวลาเรียนระดับละ 2 เดือน   
-             เน้นการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่สูงขึ้น เน้นทักษะที่สำคัญที่จะเรียนรู้ในการจับใจความเนื่อหา การจดบันทึก ทักษะการบรรยายหน้าชั้นเรียน การวางแผนการเขียนเรียงความและการเขียนสรุปความ เทคนิคการอ่านและการเขียนข้อความอ้างอิง เน้นความสำคัญของไวยากรณ์ที่ใช้เป็นหลัก เครื่องหมายวรรคตอน
-             จำนวนครู 1 ต่อนักเรียน 25 - 30 คน

 รายละเอียด รูปภาพ และ VDO ของสถาบัน 

ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

·       ค่าออกเอกสารวีซ่านักเรียนจาก ICA สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนมากกว่า 1 เดือนขึ้นไปที่ SGD 90 / และค่าตรวจสุขภาพที่สิงคโปร์อีกประมาณ SGD 50 (ราคานี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
·        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวสัปดาห์ละ SGD 150 - SGD 200 ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
·        ที่พักแบบโฮมสเตย์ รวมค่าผู้ปกครอง Guardian (รวมอาหาร ค่าซักรีด และ น้ำไฟทั้งหมด) ค่าที่พักประมาณ  SGD 2,000-SGD 2200 / เดือน (นักเรียน 1-4 คนต่อ 1 ห้อง)
·        ที่พักแบบโฮสเทล Hostel ไม่รวมอาหาร (รวมค่าน้ำ ค่าไฟ) ราคาอยู่ที่ประมาณ SGD 1400- SGD 2,000 /เดือน (นักเรียนแชร์ห้อง 1-2 คน) แชร์พื้นที่ส่วนกลาง
·        ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยประมาณ ราคาขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบิน 10,000 – 15,000 บาท

เอกสารการสมัคร (เรียนไม่เกิน 4 สัปดาห์) ไม่ต้องขอวีซ่า
1.    แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
2.    สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ

หากเรียนระยะยาว (มากกว่า 1 เดือน) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆเช่น
3.    สำเนาหน้าพาสปอร์ต บิดา+มารดา
4.    สูติบัตรที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว (สำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี)
5.    เอกสารการขอวีซ่าอีก 2 แบบฟอร์ม E36, และ E16
6.    ผลการเรียนล่าสุด
*เรียนระยะยาว ต้องขอวีซ่านักเรียนก่อนเข้าประเทศและต้องทำเรื่องล่วงหน้าอย่างน้อย  2 เดือนล่วงหน้าก่อนเปิดเรียนด้วยค่ะ*

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้